แสดงแสนยานุภาพ! หน่วยกำลังรบต่อสู้อากาศยาน สอ.รฝ. ฝึกยิงทำลายเครื่องบินข้าศึก


เพิ่มเพื่อน    

24 มิ.ย.63 - พลเรือตรีอุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมด้วย ผู้บังคับการหน่วยกำลังรบป้องกันภัยทางอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมชมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนาวาเอก ธวัชชัย พิมพ์เมือง รองผู้บัญชาการฯ เป็นผู้อำนวยการฝึก และนาวาเอกพูนศักดิ์ บัวแก้ว ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นผู้บังคับหน่วยฝึก ประจำพื้นที่ 1 ควบคุมการปฏิบัติ พร้อมรายงานสถานการณ์การฝึก ปฏิบัติการยิงอาวุธป้องกันภัยคุกคามทางอากาศและชายฝั่ง ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพเรือ หาดทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในภารกิจการฝึกได้ดำเนินตามแผนการป้องกันภัยทางอากาศ โดยจำลองการทำลายเครื่องบินข้าศึกที่เข้ามาลุกล้ำน่านน้ำด้วยกระสุนจริง ตามแผนยุทธศาสตร์การรบในการทำลายข้าศึกจากพื้นสู่อากาศ และจากฝั่งสู่ทะเล มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกกว่า 1,000 นาย อาวุธยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มม.จำนวน 12 แท่น และปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/70 มม. จำนวน 4 แท่น ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. จำนวน 8 กระบอก และปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีราบ ขนาด 130 มม. จำนวน 4 กระบอก

พลเรือตรีอุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า ในแต่ละปี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ฝึกยิงอาวุธปืนต่อสู้อากาศยาน ซึ่งเป็นอาวุธประจำหน่วย เพื่อเป็นการสนองภารกิจของหน่วย ในการปกป้องน่านฟ้า รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแผนป้องกันประเทศ อีกทั้ง เป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล ในการใช้อาวุธทางยุทธวิธีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดั่งวิสัยทัศน์ของหน่วยที่ว่า “จะเป็นกำลังรบหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบป้องกันฝั่ง กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ที่มีความพร้อมสูงสุด” ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้


 


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'