แสดงแสนยานุภาพ! หน่วยกำลังรบต่อสู้อากาศยาน สอ.รฝ. ฝึกยิงทำลายเครื่องบินข้าศึก


เพิ่มเพื่อน    

24 มิ.ย.63 - พลเรือตรีอุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมด้วย ผู้บังคับการหน่วยกำลังรบป้องกันภัยทางอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมชมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนาวาเอก ธวัชชัย พิมพ์เมือง รองผู้บัญชาการฯ เป็นผู้อำนวยการฝึก และนาวาเอกพูนศักดิ์ บัวแก้ว ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นผู้บังคับหน่วยฝึก ประจำพื้นที่ 1 ควบคุมการปฏิบัติ พร้อมรายงานสถานการณ์การฝึก ปฏิบัติการยิงอาวุธป้องกันภัยคุกคามทางอากาศและชายฝั่ง ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพเรือ หาดทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในภารกิจการฝึกได้ดำเนินตามแผนการป้องกันภัยทางอากาศ โดยจำลองการทำลายเครื่องบินข้าศึกที่เข้ามาลุกล้ำน่านน้ำด้วยกระสุนจริง ตามแผนยุทธศาสตร์การรบในการทำลายข้าศึกจากพื้นสู่อากาศ และจากฝั่งสู่ทะเล มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกกว่า 1,000 นาย อาวุธยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มม.จำนวน 12 แท่น และปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/70 มม. จำนวน 4 แท่น ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. จำนวน 8 กระบอก และปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีราบ ขนาด 130 มม. จำนวน 4 กระบอก

พลเรือตรีอุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า ในแต่ละปี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ฝึกยิงอาวุธปืนต่อสู้อากาศยาน ซึ่งเป็นอาวุธประจำหน่วย เพื่อเป็นการสนองภารกิจของหน่วย ในการปกป้องน่านฟ้า รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแผนป้องกันประเทศ อีกทั้ง เป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล ในการใช้อาวุธทางยุทธวิธีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดั่งวิสัยทัศน์ของหน่วยที่ว่า “จะเป็นกำลังรบหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบป้องกันฝั่ง กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ที่มีความพร้อมสูงสุด” ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้


 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน