ประชาชนกังวลมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.


เพิ่มเพื่อน    

 

28 มิ.ย. 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสถานศึกษาต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้ทราบ โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้ปกครองเรื่องความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลานที่กำลังจะเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,253 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1.  ความวิตกกังวลของประชาชน กับ การเปิดภาคเรียน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
อันดับ 1    มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา    73.68%
อันดับ 2    การเรียนของบุตรหลาน/เรียนผ่านสื่อออนไลน์    70.04%
อันดับ 3    การดูแลตัวเองของบุตรหลาน    69.83%
อันดับ 4    การดูแลบุตรหลานของสถานศึกษา    69.80%
อันดับ 5    สุขภาพ ร่างกาย            66.31%
อันดับ 6    สภาพอากาศ เข้าสู่ฤดูฝน        65.54%
อันดับ 7    อาหารการกิน            58.28%
อันดับ 8    ความปลอดภัย อุบัติเหตุ        57.03%
อันดับ 9    การเดินทาง การจราจร        56.42%
อันดับ 10 ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเทอม ชุดนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน    45.09%

2. สิ่งที่อยากฝากถึง “สถานศึกษา” คือ
อันดับ 1    กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด    45.74%
อันดับ 2    ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง    32.27%
อันดับ 3    จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัยมากที่สุด    16.08%
อันดับ 4    รักษาความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณก่อนเปิดเรียนและหลังเลิกเรียน    15.13%
อันดับ 5    ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แนะนำ ให้ความรู้เพื่อห่างไกลจากโรคโควิด-19     6.50%

3. สิ่งที่อยากฝากถึง “รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” คือ
อันดับ 1    มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน เข้มงวด    42.40%
อันดับ 2    สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่    24.67%
อันดับ 3    จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่งโดยเคร่งครัด สม่ำเสมอ    17.20%
อันดับ 4    สนับสนุน ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง    12.80%
อันดับ 5    การออกมาตรการต่างๆต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย     9.07%
*หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)              
                                                                                                              


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!