กมว.ชง"ดีเอสไอ"รับคดี"ม.เอกชน"ส่อขายปริญญา  


เพิ่มเพื่อน    

   


6ก.ค.63- กมว. เตรียมหารือ DSI รับคดี ม.เอกชน แห่งหนึ่ง รับนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาเกินจากที่ได้รับอนุญาต  ไว้เป็นคดีพิเศษ “เอกชัย” เผยมีพฤติกรรมไม่ขอบมาพากล ปรับเปลี่ยนชื่อนักศึกษาถึง 33 ครั้ง   พบมี 15 คนที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ  ไปแล้ว แต่กลับไม่ปรากฎในรายชื่อล่าสุดของผู้จบการศึกษา ขณะที่ คุรุสภา เปิดข้อมูลการรับ นักศึกษา ม.เอกชน ปีละกว่า 2 พันคน

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้  ที่ประชุม กมว.ได้มีการพิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ดำเนินการผลิตมหาบัณฑิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา และรับนักศึกษาเกินจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภา  รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนชื่อผู้เรียนและผู้ที่จบการศึกษาหลายครั้ง กมว.จึงมีมติให้ตรวจสอบข้อมูล  เพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งได้มีการส่งหนังสือให้ทางมหาวิทยาลัยชี้แจ้งเรื่องนี้ด้วย ซึ่งขณะนี้พบว่า ทางมหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าว ได้ตอบหนังสือพร้อมชี้แจงรายละเอียดของรายชื่อผู้เรียนมาแล้ว ว่า เป็นหลักสูตรที่จัดการจัดเรียนการสอนในที่ตั้ง และมีผู้จบการศึกษาไม่เกิน 100 คน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา แต่จากข้อมูลที่ กมว.ได้รับรายงานพบว่า มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้มีการส่งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อนักศึกษากลุ่มนี้ถึง 33 ครั้ง ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่าควรที่จะยึดการปรับแก้รายชื่อนักศึกษาครั้งที่ 33 เป็นรายชื่อหลัก ในการพิจารณารายชื่อของผู้เรียน ปรากฎว่า ที่ผ่านมา กมว.ได้อนุมัติใบอนุญาตฯ ให้กับผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวปี 2557 จำนวน 82 คน  มีชื่อในการปรับแก้ดังกล่าว พบว่าตรงกันเพียง 75 คน ซึ่งจะมีนักศึกษาจำนวน 7 คนที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตฯ แล้วแต่ไม่พบรายชื่อในการปรับแก้ครั้งที่ 33 และ ปี 2558 จำนวน 66 คน มีรายชื่อที่ตรงกันเพียง 58 คน และไม่พบรายชื่อ จำนวน 8 คน รวมเป็น 15 คน

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า จากข้อมูลรายชื่อนักศึกษาดังกล่าว กมว.จึงมีมติส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยยืนยันรายชื่อที่ไม่ปรากฏในข้อมูลรายชื่อที่มีการปรับแก้ครั้งล่าสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องยืนยันว่า 15 คนที่ไม่อยู่ในรายชื่อ แต่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตฯ ไปแล้ว อยู่ในรายชื่อผู้เรียนที่รับอนุมัติจากคุรุสภาหรือไม่ เพราะหากมหาวิทยาลัยไม่ยืนยันผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ไปแล้ว จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ทันที นอกจากนี้ คุรุสภายังมีข้อมูลของการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด้วยว่า มีการรับนักศึกษาในปี 2557 จำนวน 2,065 คนและ ปี 2558 จำนวน 2,174 คน ทั้งที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาเพียงปีละ 100 คนเท่านั้น อีกทั้งข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง พบว่า ปี 2557 มีจำนวน 454 คน และ ปี 2558 มีจำนวน 491 คน ซึ่งพบว่าจำนวนผู้เรียนเกินจากจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภาทั้งหมด ดังนั้น กมว.จึงมีมติให้ทำบันทึกให้มหาวิทยาลัยยืนยันรายชื่อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ

“ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีความเห็น ว่า กมว.อาจจะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให้รับกรณีนี้ไปพิจารณาได้หรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการในลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชน อีกทั้งกรณีนี้จะเป็นตัวอย่างให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ว่า หากมีการดำเนินการที่ไม่ตรงไปตรงมา มุ่งแต่จะหารายได้จากนักศึกษาโดยไม่รับผิดชอบจากผลที่เกิดขึ้น อย่าวไรก็ตาม ขณะนี้ผมทราบว่า เริ่มมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยแล้วด้วย”ประธาน กมว.กล่าว


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก