'ศักดิ์สยาม'สั่งทุกหน่วยเตรียมแผนรับคนเดินทางช่วงหยุดยาว 25-28 ก.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.ค.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานประชุมผ่านระบบ zoom ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อสรุปภาพรวมการเดินทางของประชาชนทั้งในส่วนรถสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล สถิติจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด และภาพรวมของอุบัติเหตุ พบว่าจำนวนผู้เดินทางในระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการหยุดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา พบว่าจำนวนปริมาณผู้เดินทางในช่วงหยุดยาวดังกล่าว มีจำนวนรถส่วนบุคคล ที่เดินทางเข้าออกกรุงเทพฯจำนวน 6,007,706 คัน มีผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากกว่า 9,014,427 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 369 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 56 คน และบาดเจ็บ 396 คน

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานถอดบทเรียนจากในช่วงวันหยุดยาวของต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และนำไปจัดทำแผนเตรียมรับมือกับช่วงหยุดยาวของปลายเดือนกรกฎาคมระหว่างวันที่ 25- 28 กรกฎาคมนี้ โดยเบื้องต้นขอให้ปรับปรุง ช่องจราจรผ่านด่าน,ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ ซึ่งรัฐบาลมีการงดเว้นค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้ทาง แต่พบว่าในแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทางบางแห่งมีการเปิดช่องจราจรเพียง 3-4 ช่องเท่านั้น และมีช่องด่านงดบริการปิดอยู่ ทำให้เมื่อถึงหน้าด่านรถจำนวนมากต้องเบียดกันเพื่อใช้เส้นทาง เกิดการกระจุกตัวขึ้น ดังนั้นในส่วนนี้ขอให้หน่วยงานที่กำกับดูแลไปดำเนินการตามนโยบาย เมื่อมีการงดเว้นค่าผ่านทางแล้วก็ขอให้เปิดช่องผ่านทุกด่านเพื่อให้การจราจรเกิดการลื่นไหลด้วย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการดูแลผิวจราจร เช่นขอให้มีการทำป้ายแจ้งผู้ใช้รถให้ทราบว่า ในระยะทางข้างหน้าอีกกี่กิโลเมตรจะมีจุดพักรถ (Rest Area) เพื่อให้รถที่สัญจรทราบว่าหากต้องการเข้าใช้จุดพักรถ จะได้เตรียมตัวเพื่อใช้ช่องจราจรให้เหมาะสม ไม่เกิดการตัดกระแสจราจรทำให้เกิดปัญหารถติดเมื่อถึงจุดใกล้จุดพักรถเกิดขึ้น เหมือนในช่วงที่ผ่านมา

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวในการประชุมว่า การเดินทางในช่วงวันที่ 3 ถึง 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเส้นทางถนนที่เป็นทางตรงสูงถึงร้อยละ 67.21 ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่สูง งั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ไปตรวจสอบว่าลักษณะการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมาจากสภาพผิวถนน พี่อาจความเสี่ยงจากสภาพหลังฝนตกทำให้ถนนลื่น หรือมาจากการจัดระบบจราจรป้ายบอกทางต่างๆ เพื่อที่จะได้วางแนวทางแก้ปัญหาในอนาคต


ประเทศไทยเนี่ย..... ถ้ามองแบบแยกส่วน "กลุ้มใจตายหะ" มันไปไม่รอด "พังแน่"! ต้องมองในความเป็นองค์รวมใต้จอกแหนผนึกคลุมหน้าจะเห็นผลึกระหว่างคนกับชาติเหนียวกว่ากาวตราช้าง

'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'