สรุปผลเรียนออนไลน์ ส่งผลบวกเชื่อมโยง"ครู-นร.ผู้ปกครอง" ฝากสพท.ต่อยอด      


เพิ่มเพื่อน    

 

13ก.ค.63- สพฐ. สรุปผลทดลองเรียนออนไลน์ ครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียน เชื่อมโยงกันมากขึ้น  และเกิดแพลตฟอร์ม การเรียนรูปแบบใหม่ "อำนาจ" เผยฝากให้ สพท. ทั่วประเทศ  ต่อยอด  สร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมกับ  แก้จุดอ่อนเติมจุดแข็ง  

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการทดลองระบบเรียนผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น จากการประเมินสรุปผลการทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 18-28 พฤษภาคม และ 1-30 มิถุนายน ทำให้ สพฐ.พบว่า ครูได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างมีระบบ นักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนมีความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันมากขึ้น รวมถึงได้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนรูปแบบใหม่มากขึ้น ซึ่งถือเป็นผลผลิตจากการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานอย่างหนักจนเป็นที่น่าพอใจ

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จากผลประเมินการทดสอบระบบดังกล่าวส่งผลให้สพฐ.ต่อยอดการดำเนินการเหล่านี้ โดยจะมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่ง ไปคิดค้นการต่อยอดองค์ความรู้ จากการจัดระบบการศึกษาออนไลน์ได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น สพท.จะต้องไปจัดทำแผนงานการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาบนพื้นฐานจากความเข้าใจของครู และนักเรียน โดยแต่ละเขตพื้นที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้เติมเต็มความสมบูรณ์ของการพัฒนาการศึกษาระบบออนไลน์ได้มากขึ้น รวมถึงการใช้นวัตกรรมต่อยอดการพัฒนาครูด้วย


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'