เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จัดแสดงพระราชกรณียกิจ-การ์ดลายพระหัตถ์ พระราชทาน


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 15 ก.ค. ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ว่า วธ.ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และองค์กรเครือข่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเดือน ก.ค.นี้  พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญ นำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยที่ วธ.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือจดหมายเหตุ และหนังสือที่ระลึก  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ได้แก่ 1.การจัดแสดงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค.2562 และพระราชพิธีเบื้องปลาย

     นายอิทธิพล กล่าวว่า  2. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาทรงมีคุณูปการแก่การศึกษาของชาติทุกระดับ  3. พระราชกรณียกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 4. พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ทรงทุ่มทำนุบำรุงกิจการงานเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 5.พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ 6.พระราชกรณียกิจด้านภาษาและวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรมของชาติ 7.พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการบริการสาธารณสุขพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 8.พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในกิจกรรมของศาสนาอื่นๆ 9.การ์ดลายพระหัตถ์พระราชทาน 10.พระราชปณิธานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 11.โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

      " นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้เปิดให้ประชาชน และสถาบันการศึกษาเข้าชมจนถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้ ในวันและเวลาราชการ ขณะเดียวกันหน่วยงานในสังกัดยังมีการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติ ของกรมศิลปากร การจัดแสดงของศิลปินแห่งชาติของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) การนำศิลปินร่วมสมัยลงพื้นที่จัดแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติยังพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)   รวมทั้งยังมีการจัดทำหนังสือประมวลภาพการจัดกิจกรรมของประชาชนและทุกภาคส่วนทั้งในไทยและต่างประเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมถึงกิจกรรมนำจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่พัฒนาชุมชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในศาสนสถานของทุกศาสนา   พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล " นายอิทธิพล กล่าว 

 

 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์