กรมศิลป์บูรณะ'วิหารไทลื้อโบราณ-พระธาตุเก่าแก่' อ.ท่าวังผา จ.น่าน สู่เส้นทางเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์


เพิ่มเพื่อน    

   

 

 

     วันนี้ - นายประทีป เพ็งตะโก  อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการที่ตนพร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่   ลงพื้นที่ตรวจงานบูรณะโบราณสถาน อ.ท่าวังผา จ. น่าน โดยเริ่มจากงานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวิหารไทลื้อ วัดดอนมูล โบราณสถานที่ มีความสำคัญซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปกรรมดีเด่น ประจำปี 2553 จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรมศิลปากรเข้ามาดำเนินงานด้วยความวิจิตรบรรจง   โดยปัจจุบันพบว่าตัววิหารมีความเสื่อมสภาพ และชำรุดไปตามกาลเวลา  จึงได้ทำแผนงานบูรณะและอนุรักษ์ โดยดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนไม้แป้นเกล็ดหลังคา   ซ่อมแซมลายแกะสลักแบบนูนต่ำบนไม้เชิงชายและการอนุรักษ์การเข้าต่อไม้ตามเทคนิคช่างไม้ชาวไทลื้อเดิม  อีกทั้งมีการอนุรักษ์ปูนปั้นที่เป็นงานศิลปกรรมพื้นบ้านแบบไทลื้อให้คงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไว้มากที่สุด

     อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนยังได้ไปตรวจสอบพระธาตุจอมนาง และพระธาตุจอมพริก มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี  แหล่งรวมความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ในการประกอบศาสนกิจทางศาสนา  รวมถึงให้ความร่วมมือดูแลรักษามาโดยตลอด  จากการตรวจสอบพระธาตุจอมนาง พบว่า องค์พระธาตุมีความชำรุด แตกร้าว เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ดังนั้น ได้จัดทำแผนงานบูรณะ โดยซ่อมแซม เสริมความมั่นคง  นอกจากนี้  ยังพบว่า มีการสร้างอาคารคลุมซากวิหารเก่า โดยชาวบ้านใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ  ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านแล้ว มีผลสรุปเห็นตรงกันว่า กรมศิลปากรจะดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อทำการบูรณะซากวิหาร อีกทั้งจะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และจะมีการย้ายอาคารไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ในงานด้านศาสนา ขณะที่พระธาตุจอมพริก เป็นเจดีย์เก่าแก่ ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนาและศิลปะพื้นบ้านไทยกาว มีสภาพทรุดโทรม  และมีต้นพริกโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุกว่า 800 ปี เคียงคู่พระธาตุ โดยหลังจากนี้จะมีการสำรวจอย่างละเอียด เพื่อทำการบูรณะ ตลอดจนจะพัฒนาแหล่งโบราณสถานของ อ.ท่าวังผา ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป

 

 


ถึงตอนนี้........ "ม็อบรุ่นใหม่" ก็หนังกลับ "คืนสภาพจริง" "นักเรียน-นักศึกษา" แค่ผักชี นปช.ทักษิณ "เสื้อแดงแจ๋" เนื้อแท้ ชัดเจน!

ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"
'ปฐมสถาปนาล้มเจ้า'