Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต้อนรับเปิดเทอม


เพิ่มเพื่อน    

 

ระยอง 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในจังหวัดระยองกว่า 60 แห่ง สำหรับฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้อนรับเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคมนี้ โดย Dow และ Solvay จะสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) รวมจำนวนกว่า 25,000 ลิตร ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด (Seek Together, Strong Together) เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก และลดความเสี่ยงของนักเรียนและครูจากการสัมผัสและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา

Dow และ Solvay ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมกับคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน และความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ Dow และ Solvay ได้ร่วมกันบริจาคสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบตกค้างในสิ่งแวดล้อม ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. โควิด-19 เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดของจังหวัดระยอง รวมปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่สนับสนุนแก่ชุมชนแล้วทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านลิตร


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์