'รังสิมันต์'ผุดไอเดีย!ปฏิรูปประเทศด้วยการยกเลิกรธน.หมวด16 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

17 ก.ค.63-นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกว โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม ว่าช่วงเช้าวันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

โดยในวันนี้ เนื้อหาหลักของการประชุมครั้งนี้คือการพิจารณาใน "หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ" ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความเห็นในรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง แต่ล้วนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องแก้ไข หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ยกเลิกไปเลย

ซึ่งตัวของผมเองมีความเห็นว่าควรยกเลิกไปเลยเพราะในต่างประเทศหลายประเทศที่มีปัญหาถึงรากลึกนั้น การปฏิรูปคือการที่จะต้องสร้างการเมืองแบบใหม่ หรือทำอย่างถอนรากถอนโคนไปเลย ซึ่งอาจจะต้องไปตั้งต้นผ่านการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเลย ไม่ใช่จะอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับเดิม

ปัญหาของรัฐธรรมนูญประเทศไทยคือเราเก็บซากเดนของระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการซุกตัวเอาไว้สร้างปัญหาอยู่ในมุมมืดมากมาย เช่น ประกาศหรือคำสั่ง คสช. องค์กรอิสระที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และส.ว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง อย่างในประเทศแอฟริกาใต้ เขามีกรอบชัดเจนเลยว่าการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องรับรองหลักการพื้นฐานอะไรบ้าง แบบนี้ถึงเรียกว่าการปฏิรูป

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ (พ.ศ.2560) กลับหัวกลับหาง ถูกออกแบบมาให้ผู้ที่มีอำนาจต่ำ แต่ต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองสูง และให้ผู้ที่มีอำนาจสูง แต่กลับให้มีความรับผิดชอบทางการเมืองต่ำ

ผมจึงมีข้อสรุปว่า ถ้าหากเราต้องการจะปฏิรูปประเทศจริง ๆ จะต้องให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย จะเป็นด่านหนึ่งที่เราต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริงครับ.

 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ