แย้มโผแต่งตั้ง'นายพลตำรวจ'ปลายเม.ย.นี้


   

16 เม.ย.61-ภายหลังจาก พล.ต.ท.ธณัท วงศ์สุวรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล(ผบช.สกพ.) ส่งหนังสือถึง ผู้บัญชาการ(ผบช.)ทั่วประเทศ ผู้บังคับการ(ผบก.) หรือเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร. แจ้งการพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูล ผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระบุขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระเดือน เม.ย. ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน  30 เม.ย.61 ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้งข้าราชการตำรวจ วาระเดือน เม.ย.ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 เม.ย.61 ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  พ.ศ.2561 ข้อ 7 (2) เพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตร. จึงได้สั่งการให้หน่วยและหน่วยงานพิจารณา สรรหาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.ถึง รอง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฏ ก.ตร. (นับถึง 30 เม.ย.61) โดยให้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสม เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามรูปแบบที่กำหนด แล้วส่งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ภายในวันพุธที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ปรากฎว่าหน่วยต่างๆได้ส่งรายชื่อผู้เหมาสมเสนอ ตร.ผ่าน ทพ.เรียบร้อยแล้ว และคาดว่า ก.ตร.ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปนประธานจะนัดประชุมพิจารณาแต่งตั้งช่วงปลายเดือนเม.ย.นี้

มีรายงานว่า สำหรับรายชื่อที่คาดว่าพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะเสนอแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศ พล.ต.ท.  อาทิ พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ รองจเรตำรวจ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รองจเรตำรวจ พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ต.ถนอม มะลิทอง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6  พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3  พล.ต.ต.ปิยะ  สุขประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รองผู้บัญชากาตำรวจนครบาล  พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8  พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นต้น

ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศ พล.ต.ต. อาทิ พ.ต.อ.หญิง กนกศรี ธุระทอง รองผู้บังคับการกองตรวจราชการ 8 จเรตำรวจ พ.ต.อ.คํารณ ยอดรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พ.ต.อ. จตุรงค์ เปรมศิริ รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.อ. จรินทร์ วัฒนไพรสาณฑ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี  พ.ต.อ.จักฎ์กฤษณ์ จันทรรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  พ.ต.อ.พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พ.ต.อ.หญิง เพ็ญจันทร์ พูลศิริ พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.ภูวดล แสนพินิจ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตํารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศา วิเศษพยูร รองผู้บังคับการกองตรวจสอบภายใน 1 

พ.ต.อ.ภูษิต  วิเศษคามินทร์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร  พ.ต.อ.มงคล ฉัตรแก้วบุญเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พ.ต.อ.โมหะมะอิดือเระ สาหวี รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9 พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ พ.ต.อ.หญิง รัชนี คงเจริญ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา พ.ต.อ.หญิง เรวดี เปลี่ยนสมัย รองผู้บังคับการกองการเงิน พ.ต.อ.เรืองศักดิ์  อยู่เมี่ยง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 เป็นต้น

ทั้งนี้ วาระเมษายนจะเป็นการแต่งตั้ง ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือทดแทน และตำแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปที่ว่างอยู่หรือทดแทนกัน รวมถึงการคัดเลือกแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตำแหน่งเท่าเดิม คุณสมบัติผู้จะดำรงตำแหน่งต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีเวลาราชการเหลือไม่เกิน 6 เดือน. 
 


"สามมิตร" ชื่อนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเพราะกำลังเล่นบทหอกข้างแคร่ เขย่าทักษิณเขาบอกว่าเศรษฐกิจมีวงรอบขาขึ้นก็รวยกันเละเมื่อไหร่ถึงขาลง น้ำตาเช็ดหัวเข่า

'กาแฟดำ' ในแดน 'ไทยโพสต์'
'ตำรวจรับใช้โจร' จะให้ทนหรือ?
'ปฏิรูประบบราชการ' ที่เกิดแล้ว
นอกถ้ำอาจอันตรายยิ่งกว่า!
เลือดเนื้อไทย"ผลิบาน"วันเลิกรา
'ปาฏิหาริย์รอดแห่งการติดถ้ำ'