'เทพไท'หนุนสุดตัวแก้ไขรธน. ชงรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ


เพิ่มเพื่อน    

19 ก.ค. 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ว่า เป็นการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาคนหนึ่ง รู้สึกเข้าใจและยอมรับการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพลังทางสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองไทยมาโดยตลอด และสนับสนุนการชุมนุมอย่างสงบ สันติ อหิงสา


ส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้นั้น ยังเป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นการชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯก็ตาม แต่ก็เป็นการชุมนุมอย่างสงบ ไม่มีเหตุความรุนแรงใดๆเกิดขึ้น สำหรับข้อเรียกร้องในการชุมนุม3ข้อ คือ 1.ประกาศยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนั้น ถ้ามีการแก้ไข หรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เป็นประชาธิปไตย และยึดโยงกับประชาชน ก็สามารถตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายได้ทั้งหมด ส่วนการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองดีขึ้นมาได้ จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องตอบรับข้อเรียกร้องของ สนท.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทันที

แม้ว่าในขณะนี้จะมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ตาม ตนในฐานะที่เป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง ยังเห็นว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ยังมีขั้นตอนในทางปฎิบัติอีกหลายขั้นตอน ไม่ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของกระแสสังคม และไม่เป็นไปตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร


จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อปลดล็อคทางการเมือง ไม่ให้บ้านเมืองเดินไปสู่ทางตัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์