คนไทยเกือบ40%เชื่อไทยเจอโควิดรอบ2แน่เหตุจากเปิดให้ต่างชาติเข้ามา!


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.ค.2563 -  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือนิด้าโพลเปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “โควิด - 19 รอบ 2?” ที่ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 ก.ค.2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,269 หน่วย

โดยการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2 พบว่า 35.46% ระบุว่า กังวลมาก เพราะประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และหากมีการแพร่ระบาดอีกจะทำให้การใช้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม รายได้จะหายไปมากกว่าเดิม 31.05% ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ และมาตรการการป้องกันไม่รัดกุม โดยเฉพาะการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ 16.23% ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในขณะที่บางส่วนบอกว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยง และประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี และ 17.26% ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี เชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันของรัฐบาล และไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศติดต่อกันนานมาก

ด้านความคิดเห็นต่อประเทศไทยจะมีการเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 จากการสำรวจ พบว่าส่วนใหญ่ 39.79% ระบุว่าจะเกิดขึ้นแน่ เพราะมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศแบบไม่มีการกักตัว ส่วนชาวต่างชาติไม่ค่อยป้องกันตนเอง ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และรัฐบาลขาดความระมัดระวัง ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด รองลงมา 30.89% ระบุว่าจะไม่เกิดขึ้น เพราะ ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเอง การ์ดยังไม่ตก 29% ระบุว่าไม่มั่นใจ เพราะรัฐบาลการ์ดเริ่มตกและเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ไว้ได้ และเชื้อไวรัสก็ยังไม่หมดไป 100% และ  0.32% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ  

ท้ายที่สุดเมื่อถามกลุ่มผู้ที่ระบุว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 อย่างแน่นอน และกลุ่มที่ระบุว่าไม่มั่นใจพบว่า ส่วนใหญ่ 70.01% ระบุว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ รองลงมา 44.93% ระบุว่า ภาครัฐการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน) 42.53% ระบุว่าการแอบลักลอบเข้าเมืองของคนต่างชาติ 18.24% ระบุว่า ประชาชนการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน) และ 0.46% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"