คมนาคมเข้มดูแล 9 ล้านคนเดินทางช่วงวันหยุดยาว 24-28 ก.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    


24 ก.ค.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านระบบ Zoom Cloud  Meeting โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ สนข. เป็นหน่วยงานหลัก เตรียมความพร้อมการดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางประชาชนช่วงวันหยุดยาว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 และ วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันที่ 24-28 กรกฏาคม 2563  โดยคาดการณ์ปริมาณการเดินทางประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วง 5 วัน จัดบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ รวม 230,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารรวม 9 ล้านคน

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ มาวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดครั้งต่อไป โดยมอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดช่องผ่านทาง ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และทางด่วนในทุกช่องทาง เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัด และเร่งระบายรถที่ติดสะสมบริเวณหน้าด่าน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เดินทางระหว่างจังหวัดมากขึ้นกว่าช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่ผ่านมา แบ่งเป็นการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 5 วันสะสม 6.9 ล้าน (คน-เที่ยว) ได้แก่ 1.รถประจำทาง 3.88 ล้าน (คน-เที่ยว) คิดเป็น56% 2.รถไฟฟ้า 2.67 ล้าน (คน-เที่ยว) คิดเป็น43% และ 3.เรือด่วนเจ้าพระยา/คลองแสนแสบ 0.07 ล้าน (คน-เที่ยว) คิดเป็น1% ส่วนการเดินทางระหว่างจังหวัดและในจังหวัด รวม 5 วันสะสม 2.1 ล้าน (คน-เที่ยว) ได้แก่ 1.รถของบริษัทขนส่งจพกัด (บขส.)/รถหมวด 3 (ระหว่างอำเภอ) และรถหมวด4 เส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยต่าง ๆ 0.93 ล้าน (คน-เที่ยว) คิดเป็น 44% 2.เรือ 0.55 ล้าน (คน-เที่ยว) คิดเป็น26% 3.เครื่องบิน 0.55 ล้าน (คน-เที่ยว) คิดเป็น16% และ 4.รถไฟระหว่างเมือง 0.28 ล้าน (คน-เที่ยว) คิดเป็น14%

สำหรับมาตรการต่างๆ ช่วงวันหยุดยาว ได้แก่ แผนรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลและแผนรองรับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง อาทิ บริการระบบขนส่งสาธารณะต้องเข้าถึงง่าย เพียงพอไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับเหตุการณ์สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีโดยสาร ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน กำกับและควบคุมป้องกันจำนวนอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจากการเดินทาง บริหารจัดการจราจรทางถนนให้คล่องตัวและไม่ติดขัด ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

นอกจากนี้ได้สั่งให้มีการคืนพื้นผิวจราจร และหยุดงานก่อสร้างในจุดต่างๆ ลดปัญญาจราจรติดขัดและเร่งระบายรถในจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่างๆ จัดทำป้ายบอกระยะจุดพักรถล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึงระยะของจุดพักรถ บริเวณจุดพักรถบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา เพื่อให้รถยนต์ที่ไปใช้บริการสามารถใช้ช่องทางด้านขวาได้

"สนข. ได้ถอดบทเรียนช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา (3-7 ก.ค.63) พบว่าภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 8 ก.ค.เกิดอุบัติเหตุรวม 369 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกำหนดถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูง ถึง71% สาเหตุรองลงมามาจากตัดหน้ากระชั้นชิดและหลับใน"นายชยธรรม์ กล่าว

นายชยธรรม์ กล่าวว่า ให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกให้งดวิ่งช่วงวันหยุด และจัดระเบียบจราจรบริเวณจุดขึ้นเนินต่างๆ โดยรถบรรทุกต้องวิ่งชิดซ้าย คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะป้องกันโควิด-19ซึ่งลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 3 ลำดับแรก ได้แก่ รถพลิกคว่ำ รถชนท้าย และรถชนกันหรือเฉี่ยวชน นอกจากนี้ยังพบว่าถนนทางตรงมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ถึง 67% เมื่อเทียบกับลักษณะทางประเภทอื่นๆ สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ชลบุรี 34 ครั้ง สุพรรณบุรี 23 ครั้ง และกรุงเทพฯ 21 ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน นายชยธรรม์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า รัฐบาลได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา) และหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี)  และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวม 6 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งเพิ่มการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน - ปากเกร็ด) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 ก.ค.63


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก