“รมว.ศธ.” ลงนาม ประกาศ หลักเกณฑ์ฯ สรรหา “เลขาฯ คุรุสภา-เลขาฯ สกสค.”เข้มผ่านการสรรหาแล้วอาจต้องแสดงวิสัยทัศน์อีกรอบ เริ่มรับสมัคร 5 ส.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

 

24ก.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)  กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาแล้ว ซึ่งมีระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สำหรับการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา แต่ละรายจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร  และให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมกำหนดวันสัมภาษณ์และแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครและให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคะแนน ดังนี้ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)  ความประพฤติและประวัติการทำงาน (20 คะแนน) และแนวคิดวิสัยทัศน์ (50 คะแนน)

 

“ทั้งนี้คณะกรรมการผู้สรรหาจะดำเนินการสรรหาบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาให้ได้จำนวนไม่เกินสองรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยให้ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภารายงานชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ต้องส่งคะแนนเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการคุรุสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาต่อไป”รมว.ศธ.กล่าว

 

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนยังได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีระยะเวลาการรับสมัครวันที่ 5-14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจะเหมือนหลักเกณฑ์เดียวกับการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมกำหนดวันสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ที่มีเกณฑ์พิจารณา ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) ความประพฤติและประวัติการทำงาน (20 คะแนน) และแนวคิดวิสัยทัศน์ (50 คะแนน)  โดยให้เปิดเผยรายชื่อผู้เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวจากจำนวนไม่เกินสองรายชื่อที่ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา แต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.อาจจัดให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาดังกล่าวแสดงวิสัยทัศน์อีกครั้งได้ ส่วนการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการ สกสค.พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการ สกสค.เห็นตามสมควร
 

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน