ในหลวงโปรดเกล้าฯ 'ประธานองคมนตรี' บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันเฉลิมฯ


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ค.63 - เมื่อเวลา 09.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2563 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พลเอกสุรยุทธ์ วางพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นเดินทางเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรถวายความเคารพพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาศีล

สมเด็จพระสังฆราช ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบเจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวาย ที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แด่ประธานสงฆ์

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ผู้แทนพระองค์ ไปถวายสำรับภัตตาหาร แด่ประธานสงฆ์ นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหาร ตามลำดับเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าไตรแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ และพระสงฆ์จำนวน 69 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก และถวายผ้าไตรแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ และพระสงฆ์จำนวน 69 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก  ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลา ประธานสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ และเดินทางกลับ


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"