ในหลวงโปรดเกล้าฯ 'ประธานองคมนตรี' บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันเฉลิมฯ


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ค.63 - เมื่อเวลา 09.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2563 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พลเอกสุรยุทธ์ วางพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นเดินทางเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรถวายความเคารพพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาศีล

สมเด็จพระสังฆราช ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบเจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวาย ที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แด่ประธานสงฆ์

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ผู้แทนพระองค์ ไปถวายสำรับภัตตาหาร แด่ประธานสงฆ์ นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหาร ตามลำดับเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าไตรแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ และพระสงฆ์จำนวน 69 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก และถวายผ้าไตรแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ และพระสงฆ์จำนวน 69 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก  ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลา ประธานสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ และเดินทางกลับ


๑ ตุลา..... "วันขึ้นปีใหม่ข้าราชการ" บรรยากาศ "เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง" มีให้เห็นต่อเนื่อง คนอายุ ๖๐ "เกษียณ" ไม่ได้หมายความว่าแก่ "หมดไฟ-หมดสภาพ" ที่จะทำงาน-ทำการ ระบบรัฐจึงปลดระวาง ความจริง ไม่ใช่.....

วันที่ต้องมอง 'อนาคตสามสัส'
ยุทธศาสตร์ชาติ 'มิติกองทัพ'
'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'