พรรคกล้า ยื่นนายกฯเร่งฟื้นเศรษฐกิจภูเก็ต เสนอใช้โรงแรมเป็นหลุมหลบภัยโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ค.63 - ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (สนง.กพ.เดิม) นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนวทางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของ​ จ.ภูเก็ต เป็นการเฉพาะอย่างเร่งด่วน​เนื่องจากวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมาเป็นเวลาติดต่อกันประมาณ 2 เดือน รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคมาเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม​ จ.ภูเก็ตเป็นจังหวัดพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากในทุกๆปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ สถานการณ์ที่ผ่านมาได้ส่งกระทบรุนแรงที่สุด เกิดการพักงานและเลิกจ้าง ขณะนี้มีการปิดกิจการลง ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จากการสอบถามเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับร้องเรียนว่าอยากให้ นายกรัฐมนตรี ช่วยฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจัง จึงขอกราบเรียนข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.ยกเว้นหรือลดการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีท้องถิ่นต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบทั่วหน้า​ 2.ผลักดันโครงการที่เกิด Productivity และตอบโจทย์ปัญหาของภูเก็ตอย่างแท้จริง​ 3.ส่งเสริมภูเก็ตเป็นพิเศษให้เป็นเมืองธุรกิจหลากหลาย​ 4.แก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานและลูกจ้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นพิเศษ​

5.ทำประชามติประเด็นความต้องการให้ภูเก็ตเป็นเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 6.โชว์ภูเก็ตเป็นหลุมหลบภัย covid โลกฟื้นภาคโรงแรมภูเก็ตเป็นแหล่ง Quarantime 7.ผ่อนปรนให้ใช้ Tourist Visa  พร้อมกับเพิ่มระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยให้นานขึ้นเพื่อรองรับ work from Home


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ