กรมศิลป์ใช้นิวเคลียร์ตรวจทองโบราณอยุธยา ผลมีความบริสุทธิ์สูง ต่อความร่วมมือ สทน.อีก 5ปี


เพิ่มเพื่อน    

   

 

 

     วันที่ .ที่กรมศิลปากร เทเวศร์ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร และ รศ.ดรธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(งค์การมหาชนกับกรมศิลปากร ฉบับที่ 2

     นายประทีป กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้สองหน่วยงานร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการสนับสนุนการศึกษา วิจัย ฟื้นฟู อนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติภายในกรอบระยะเวลา ปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่มีในปัจจุบันมาใช้สนับสนุนภารกิจของกรมศิลปากร ทั้งด้านการวิจัย พัฒนา การสำรวจ และวิเคราะห์ตัวอย่างในพื้นที่โบราณสถาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์โบราณวัตถุชิ้นพิเศษและองค์ประกอบทางเคมีของโบราณวัตถุและวัสดุ เพื่องานอนุรักษ์ รวมถึงการศึกษาระบบการจัดการน้ำในอดีตของชุมชนโบราณ การวิเคราะห์ตัวอย่างจากการขุดค้นเพื่อหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาโครงสร้างภายในวัตถุ โดยใช้รังสีให้เกิดความเข้าใจและอธิบายบริบทในอดีตได้

     “ ผลงานวิจัยและพัฒนาที่โดดเด่น มีการวิเคราะห์เครื่องทอง 386  ชิ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ผลสรุปว่าเครื่องทองโบราณอยุธยามีความบริสุทธิ์สูงและเครื่องทองจากกรุวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะมีแหล่งที่มาของแร่ทองคำต่างกัน สันนิษฐานได้ว่า กรรมวิธีผลิตเครื่องทองวัดราชบูรณะลดการเจือปนดีบุก ทำให้ทองบริสุทธิ์มากขึ้นนอกจากนี้ รูปแบบของธาตุที่ประกอบยังใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเครื่องทองโบราณที่มาจากการบริจาคหรือการยึดคืนของกลาง ทำให้ทราบว่า วัตถุใดเป็นเครื่องทองอยุธยาแท้ ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมศิลปากรและ สทนจะมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพราะที่พิพิธภัณฑ์ฯ มีเครื่องทองมากกว่า 1,000 ชิ้น  และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์จะถูกนำเสนอในพิพิธภัณฑ์ทองหลังใหม่ของพิพิธภัณฑ์ฯ เจ้าสามพระยา อีกผลงานเป็นการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน แห่ง หนึ่งในนั้นที่วัดไชยวัฒนาราม พบว่า ทิศตะวันออกของวัดมีกำมะถันสูงกว่าบริเวณอื่น สันนิษฐานว่า มาจากการปล่อยก๊าซที่มีส่วนผสมของกำมะถันจากเรือขนส่งสินค้า  กำมะถันที่สูงเมื่อรวมกับความชื้นหรือน้ำฝนเกิดฝนกรด ทำให้โบราณสถานเสื่อมสภาพ ข้อมูลวิทยาศาสตร์นี้ใช้วางแนวทางอนุรักษ์มรดกชาติ  นายประทีป กล่าว

                 รศ.ดรธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผอ.สทนกล่าวว่า จากประโยชน์ที่ได้รับจากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับแรก เห็นพ้องตรงกันว่า ควรขยายระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี เพื่อยกระดับความรู้และเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนานำเทคโนโลยีนิวเคลียร์สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลโบราณคดี และการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เพราะหากสูญหายไป ไม่สามารถนำกลับมาได้ 

         "   การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้ามาช่วยในการศึกษาโบราณวัตถุ ทำให้เราไม่ต้องส่งชิ้นส่วนของโบราณวัตถุไปตรวจสอบอายุในต่างประเทศเช่นในอดีตที่ผ่านมา เป็นเทคโนโลยีที่สามารถดำเนินการได้เองในประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์ก็มีความถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งห้องปฏิบัติกรไอโซโทปของ สทนยังได้รับการรับรองจากทบวงการพลังงานปรมาญระหว่างประเทศ (IAEA) และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จำนวนหนึ่งจาก AA อีกด้วยสทนได้พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการตลอดเวลา เชื่อว่า ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต้านสิ่งแวดล้อมและโบราณคดีของ สทนมีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ " รศ.ดร.ธวัชชัย กล่าว

 

 

 

    


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก