รื้อกลไกตรวจสอบ ประเมินผลจัดการศึกษา เพิ่มดีกรีบทบาทผู้ตรวจเข้มข้นขึ้น


เพิ่มเพื่อน    

10ส.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงระบบกลไกการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ตนมองว่าการดำเนินการเรื่องนี้ยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร จึงต้องมีการปรับปรุงให้ระบบดังกล่าวมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการให้โอกาสผู้ที่ปฏิบัติหน้าในเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ติดขัดก่อนหน้านี้ จนทำให้การขับเคลื่อนการศึกษาสะดุด ตนพร้อมจะสะสางให้มีประสิทธิภาพ  เพราะจากที่ตนได้รับฟังปัญหาที่มีการรายงาน ตนมองว่าผู้ตรวจราชการ ศธ.ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งบทบาทหน้าที่เป็นการลงพื้นที่รายงานข้อมูล แต่กลับไม่มีแนวทางการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างชัดเจน เช่น เมื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม แต่โรงเรียนในพื้นที่เหล่านี้ ไม่มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน เป็นต้น ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า การจัดงบประมาณจะรวมไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่ในพื้นที่เหล่านี้จำเป็นจะต้องมีงบประมาณเตรียมไว้เพื่อการพัฒนาครูไม่เช่นนั้นจะเป็นการใช้งบประมาณแบบกระจาย

“ผมจึงมอบเป็นนโยบายไปว่าจากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบริหารจัดการงบประมาณใหม่โดยคำนึงถึงการขับเคลื่อนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องไปพิจารณาข้อกฎหมายทีเกี่ยวข้องและปรับงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป โดยยึดหลักคิดเชื่อมโยงนโยบายและมาผูกกับงบประมาณ” รมว.ศธ.กล่าว


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'