สพฐ. ทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ เริ่ม 13 ส.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

11ส.ค.63-นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เต็มรูปแบบทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศรับทราบ ทั้งนี้การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  

นายสนิท กล่าวต่อว่า ในส่วนสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และสามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันที่  13 สิงหาคมเป็นตันไป ดังนั้น สพฐ.จึงขอให้ สพท.ทุกแห่งแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเต็มรูปแบบทุกรูปแบบ และให้ทดลองเปิดเรียนแบบ On Site ทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตมมาตรการที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข  ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยหากสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกัน เป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษาควรงดเว้น  

“ขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งเริ่มไม่ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของสธ.รวมถึงไม่เคร่งครัดให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียน สพฐ.จะทำหนังสือกำชับเรื่องมาตรการคัดกรองด้านสุขภาพต่างๆให้โรงเรียนรับทราบแม้จะมีการปลดล็อคทุกอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามาตรการคัดกรองจะต้องไม่ปฏิบัติตาม”รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว  


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"