'อดีตผู้พิพากษา' จี้ผู้บริหาร มธ. รับผิดชอบมากกว่าคำขอโทษ แสดงตัวให้ชัดเจนอย่าแอบหลังนศ.


เพิ่มเพื่อน    

11 ส.ค.63 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ข้าพเจ้าในฐานะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันยินยอมให้กลุ่มบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปเป็นระบอบอื่น ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มาจากการใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่อใช้เป็นที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติเป็นที่ชุมนุมและกระทำการไม่เหมาะไม่ควรต่อพระมหากษัตริย์โดยนำชื่อของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการชุมนุมครั้งนี้

ทั้งๆ ที่ชาวธรรมศาสตร์ ทั้งที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้ร่วมชุมนุมซึ่งมีเพียงน้อยนิดที่ละเมิดสิทธิพระมหากษัตริย์ ขอเรียกร้องให้ผู้ที่อนุญาตให้จัดงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้ชุมนุมออกมาแสดงความรับผิดชอบและต้องกระทำมากกว่าการกล่าวคำขอโทษเพียงสั้นๆ

ผู้บริหารหรืออาจารย์ท่านใดเห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้ก็ควรแสดงตัวออกมาให้ชัดแจ้ง ไม่ใช่ซ่อนตัวแอบอยู่ข้างหลังนักศึกษา


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'