ชง'วราวุธ'พัฒนาป่าชายเลนกระตุ้นศก.ท่องเที่ยวภาคตะวันออก


เพิ่มเพื่อน    

23 ส.ค.63-นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ.)พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง และส่วนราชการในสังกัด อาทิ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นําทีมผู้บริหาร กระทรวงทส. ลงพื้นที่จังหวัดตราด มีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจ.ตราด,นายณัฐพงษ์ สงวนจิต รองผู้ว่าราชการจ.ตราด และส่วนราชการในจ.ตราดร่วม ต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) เพื่อติดตามสถานการณ์และปัญหา พร้อมมอบนโยบายการดําเนินงานเชื่อมั่นทีมผู้บริหารสามารถสร้างสมดุลการพัฒนา เศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ได้ร่วมรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่ม เครือข่ายอนุรักษ์ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน สําหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมเสนอโครงการพัฒนาป่าชายเลนเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน 3 พื้นที่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

นายวราวุธ กล่าวว่า สถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งเรื่องช้างป่าบุกทำลายพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน ปัญหาขยะทะเลและในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การขาดแคลนน้ำทางการเกษตร ซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ความอุดมสมบูรณ์ มีต้นทุนทางธรรมชาติสูงมาก ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่อง แปลกที่นักลงทุนจะเลือกพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับเรื่องที่ภาคเอกชนและภาคราชการของจ.ตราดที่เสนอให้นายวราวุธ ผลักดัน เช่น เรื่องการขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าในจ.ตราด 2 จุด การสร้างถนนรอบเกาะช้างและการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ในอ.เกาะช้าง 

"จะรับเรื่องไปเสนอทางคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมครม.สัญจร ที่จ.ระยอง ให้ ซึ่งการเปิดให้ขนส่งสินค้าในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้านั้น ต้องยอมรับว่า รัฐบาลและศบค.กังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากการเเพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงยังต้องเข็มงวดอยู่ แต่ก็มีมาตรการผ่อนปรนมาเป็นระยะอยู่แล้ว ส่วนกรณีถนนรอบเกาะช้างนั้น เป็นเรื่องที่ยังต้องหารือและข้อสรุปต่อไปเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างถนนเข้าไปในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และจะต้องรอให้มีข้อสรุปในครั้งสุดท้ายก่อน จณะที่อ่างเก็บน้ำคลองพร้าวได้ข้อสรุปจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ให้สามารถเข้าไปใช้พื้นทีในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้แล้ว แต่ทางกรมอุทยานฯจะหารือกับกรมชลประทานในการดำเนินการก่อสร้างอย่างไรเท่านั้น ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาแล้วในกรณีของอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว"
   
 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ