คนชายแดนใต้สะท้อนวิถีอยู่ร่วมกันผ่านงานเขียน 'เรื่องเล่าจากบ้านเรา'


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันที่ 24 ส.ค. - ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้จัดการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านรา ปี 2563 เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์แก่เด็กเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ อำเภอของสงขลา  ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานของผู้ส่งงานเขียน จำนวนทั้งสิ้น 5 ประเภท เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  ประเภท เรียงความระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ผลงานเรื่อง ตะวันลับฟ้าที่ปัตตานี  โดย ด.ญ.สะดีหย๊ะ หมัดหลี โรงเรียนบ้านลานควาย จ.สงขลา  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  เรื่อง อีดิลอัฏฮา วันแห่งความสุขของชาวมุสลิม  โดย ด.ญ.ดาลียา สุวรรณ์ โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ จ.สงขลา รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ เรื่อง ของขวัญจากพระเจ้า โดย ด.ญ.นูรฟาเดียร์ หะยีมูชอ  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว จ.นราธิวาส 

     ดร.วิมลลักษณ์  กล่าวอีกว่า เรียงความระดับ มัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง Harapan Saya : เสี้ยวปรารถนา ณ มาตุภูมิแห่งความรัก  โดย น.ส.ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ จ.สตูล โดยมีภูมิลำเนาจ.สงขลา รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ล่ามพระยา โดย นายวงศธร ทองโรย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา รองชนะเลิศอันดับ2  เรื่อง สองศรัทธาแห่งวิถี สายใยแห่งรัก ณ บ้านเรา โดย  น.ส.นูรีดา เจ๊ะอุมา โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี  ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษา   รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง ตาดีกากับกระดานแห่งความทรงจำ โดย นายรอมฎอน เบ็ญโกบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา รองชนะเลิศอันดับ 1  เรื่องเปิดภาพ โดย  น.ส.อายูรา ดาลอ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา  รองชนะเลิศอันดับ 2   เรื่อง ความหวังที่พาดผ่าน น่าน้ำที่บ้านเรา โดย นายสรายุทธ์ แสงบัวหมัด  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประเภทเรื่องสั้นระดับประชาชนทั่วไป   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องเงือกปัตตานี โดย น.ส.รติธรณ ใจห้าว  จ.สงขลา  รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องคนดีที่ปาแต โดย นายถนอม ขุนเพ็ชร์  จ.สงขลา  รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่องลูกกูชื่อไหร  โดยน.ส. โสภา อุทัยรัตน์  จ.สงขลา   

     “ ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ  เรื่องในวันที่สายลมแห่งภูเขาโบราณนำทางเราไป โดย  นายกันตภณ รักคำมี  จ.สงขลา  รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง หน้าร้านเซเว่นอิเลเว่น-ปัตตานี  โดย นายสันติพล ยวงใย จ.ปัตตานี  รองชนะเลิศ 2  เรื่อง แค่ฝันร้าย... โดย นายอัฟคดัล สะอิ จ.นราธิวาส  ทั้งนี้ สศร. จะนำงานเขียนของผู้ที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ สู่สาธารณชนในช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้ และเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ”  ดร.วิมลลักษณ์  กล่าว    

 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ