อัยการสูงสุดชี้การบินไทยพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจหมดอำนาจดำเนินคดี


เพิ่มเพื่อน    

 

28 ส.ค.63- ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด ได้ออกหนังสือเวียนถึง รองอัยการสูงสุด, ผู้ตรวจการอัยการ, อธิบดีอัยการ, อธิบดีอัยการภาคอัยการพิเศษฝ่าย, เลขานุการอัยการสูงสุด, อัยการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และผู้อำนวยการสำนักงาน เรื่อง อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีการลดสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลัง

ความว่า ด้วยกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 51.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คงถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า พนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดไม่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ.2561 เพราะหลังจากกระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป

 


ก็ไม่ได้คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับโฆษกคนสวยพรรคเพื่อไทย "คุณอรุณี กาสยานนท์" หรอกนะ แต่เห็นแถลงแต่ละเรื่องแล้ว สงสาร! สงสารคนฟังน่ะ

ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?