อัยการสูงสุดชี้การบินไทยพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจหมดอำนาจดำเนินคดี


เพิ่มเพื่อน    

 

28 ส.ค.63- ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด ได้ออกหนังสือเวียนถึง รองอัยการสูงสุด, ผู้ตรวจการอัยการ, อธิบดีอัยการ, อธิบดีอัยการภาคอัยการพิเศษฝ่าย, เลขานุการอัยการสูงสุด, อัยการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และผู้อำนวยการสำนักงาน เรื่อง อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีการลดสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลัง

ความว่า ด้วยกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 51.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คงถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า พนักงานอัยการและสำนักงานอัยการสูงสุดไม่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ.2561 เพราะหลังจากกระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป

 


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์