ชาวบ้านพร้อมเยาวชนเมืองกระบี่ อนุรักษ์วิถีลงแขกปักดำในนาข้าวพันธุ์สังข์หยด


เพิ่มเพื่อน    

28 ส.ค.63 - นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ พร้อมด้วยเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันแรงลงแขกปักดำพันธุ์ข้าวสังข์หยด ลงในแปลงนาสาธิตกว่า 1 ไร่ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สำหรับพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะ มีทั้งหาดทรายและหาดเลนเหมาะกับการทำเกษตร โดยเฉพาะการทำนาข้าวได้มีการประกอบอาชีพเป็นระยะเวลานาน ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารในครัวเรือน อีกส่วนนำออกไปขายเป็นรายได้ให้กับเกษตรกร อบต.คลองประสงค์ จึงได้จัดโครงการปลูกข้าวเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร สืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลคลองประสงค์ ซึ่งมีพื้นที่นาที่ชาวบ้านปลูกข้าวประมาณกว่า 200 ไร่ โดยปลูกข้าวพันธุ์สังหยดในช่วงเดือนสิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งก็เริ่มทยอยปลูกกันแล้ว

นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลคลองประสงค์เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทำเกษตร มีจุดเด่นคือ การทำนาข้าวสองน้ำ และมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการทำเกษตรมาเป็นเวลานานและเป็นแสดงออกถึงความสมานสามัคคีของทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชน อีกทั้งยังเป็นจุดดึงดูด เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในตำบลคลองประสงค์อีกทางหนึ่ง


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'