วธ.เชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติ 12 ศิลปินแห่งชาติ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

       วันที่ 28 ส.ค. - กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดงานเชิดชูเกียรติ 12 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พ..2562 ทั้ง 12 คน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3  สาขาร่วมงาน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน สวธ. เมื่อวันก่อน

     อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. กล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในศิลปะแขนงต่างๆ ที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ถ่ายทอดผลงานศิลปะอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พ..2562 ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางจะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

 

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ.  ชาย นครชัย อธิบดี สวธ. แสดงความยินดีกับ ธีระพันธ์  วรรณรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น)

 

     ด้าน ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้เผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติ  โดยจัดแสดงนิทรรศการประวัติ และผลงานที่โดดเด่นของศิลปินแห่งชาติ 12  คน  ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ ประเภทวิจิตรศิลป์ นายอนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม) นายสิงห์คม บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ) ประเภทประยุกต์ศิลป์ นายชาตรี ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม) นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (การออกแบบแฟชั่น) สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2  คน ได้แก่ นายเริงชัย ประภาษานนท์ นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา และ สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6  คน ได้แก่ ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน นางศรีนวล ขำอาจ (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด) นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน) ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล นายสติ สติฐิต (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) นายวินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) ประเภทภาพยนตร์และละคร นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ภาพยนตร์และละคร) และนางอารีย์ จันเกษม (ภาพยนตร์และละคร)

     ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 7  กันยายน 2563 ในวัน เวลา ราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

 

 

 

 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ