สพฐ.เดินหน้าลดการบ้านประเมินนักเรียนแบบใหม่ แจกแนวปฎิบัติ 15ก.ย.นี้


เพิ่มเพื่อน    


2ก.ย.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่ต้องการให้มีการปรับ เรื่อง การบ้าน การวัดประเมินผล และเวลาเรียนของนักเรียนให้ลดลงจากเดิม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.ไปดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้ว สรุปประมวลผลแนวทางลดการบ้านนักเรียนมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้ เพื่อนำสู่ไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
“การดำเนินการเรื่องนี้มีความเห็นจากโรงเรียนส่วนหนึ่งกังวลเรื่องข้อจำกัดที่เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเน้นการเรียนเชื่อมโยงกับการเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผมได้มอบเป็นแนวทาง ว่า ให้มีการทดลองลดการบ้านไปก่อน หากทำแล้วสิ่งใดที่เป็นข้อจำกัดค่อยมาปรับแก้ไขต่อไป ส่วนการวัดประเมินผลนักเรียน สพฐ.ได้ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เรื่องนี้แล้ว  สำหรับเรื่องการลดการบ้านนักเรียนระหว่างนี้จะเป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ลดการบ้านให้โรงเรียนรับทราบ จากนั้นจะเริ่มทดลองลดการบ้านนักเรียนจริงในภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้การปรับลดการบ้านเรามองว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพราะโรงเรียนแต่ละแห่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำอยู่แล้ว อีกทั้งสามารถผสมผสานการเรียนในห้องเรียนกับเทคโนโลยีได้ ดังนั้นครูจะต้องให้การบ้านเด็กจบในชั่วโมงเรียน” เลขาฯ กพฐ.กล่าว  


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'