ครม.ตู่ 2/2 ยังไม่มีใครยื่นบัญชีทรัพย์สิน จับตาสมบัติ 'สมคิด-สุวิทย์'


เพิ่มเพื่อน    

 

6 ก.ย.2563 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า จากการที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี (ครม.) จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้น สำหรับ ครม.ชุดใหม่ของรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 จะต้องยื่น กรอบการยื่นแสดงรายการบัญชีฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อป.ป.ช. ภายใน 60 วัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ จากนั้นภายใน 30 วัน คณะกรรมการป.ป.ช.ต้องกำหนดวันเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย ทั้งนี้ ครม.ใหม่ชุดนี้ยังไม่มีใครยื่นบัญชีฯ เนื่องจากยังไม่ครบกรอบเวลา โดยนับจากวันเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ที่ถือเป็นการเข้าปฎิบัติหน้าที่รัฐมนตรี  ไป 60 วัน และนับแต่วันยื่น 30 วัน ต้องประกาศเปิดเผย จะอยู่ประมาณเดือน ต.ค.ที่จะประกาศเปิดเผยได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรพ.ศ. 2561 ระบุชัดว่า "คู่สมรส" หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ส่วนการยื่นบัญชีฯของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม นั้น ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ในวันที่ 17 ก.ย. นี้ ที่ห้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน อาคาร1 สำนักงานป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ 


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์