ผลพวงคลิปเสียงหลุด'วิระชัย'พ้นตำแหน่ง'รอง ผบ.ตร.'


เพิ่มเพื่อน    

6 ก.ย.63-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม เรื่องให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง โดยคำสั่งระบุว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และขอให้นำความกราบบังคมทูลกระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 104 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบข้อ 8 วรรคสอง ของกฏก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ.2548 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มาของคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ของ พล.ต.อ.วิระชัย ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีนำคลิปบันทึกเสียงการสนทนาระหว่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ผบ.ตร.และพล.ต.อ.วิระชัย ในคดีคนรเายลอบยิงรถ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต ผบช.สตม.มาเผยแพร่ตาอสื่อมวลชน กองคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเข้าแจ่งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเนื่องจากมีพฤติการณ์และการกระทำเข้าลักษณะมีเจตนาเปิดเผยความลับของทางราชการและฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งว่าด้วยการให้ข่าวสัมภาษณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร.อย่างร้ายแรง

ในขณะเดียวกัน พล.ต.อ.วิระชัย ได้มอบทนายแจ้งความกลับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ผบ.ตร. ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในกรณีสั่งสำรองราชการ จนได้รับความเสียหาย ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็น ผบ.ตร.ซึ่งศาลนัดฟังคำสั่งวันที่ 8 ก.ย.นี้

ต่อมา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ไปปฎิบัติหน้าที่ราชการสำนักงาน ผบ.ตร.ตามมาตรา 10(1) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศปก.ตร. ก่อนมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองผบ.ตร.


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์