คนหาเช้ากินค่ำซวยสุดหากเกิดโควิดรอบ2เชื่อรัฐหมดปัญหาเยียวยา!


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.2563 -  ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ใครจะเดือดร้อน หากมีโควิด - 19 รอบ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงกลุ่มที่จะเดือดร้อนมากที่สุด หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ 43.12% ระบุว่า คนจนที่หาเช้ากินค่ำ รองลงมา 14.68% ระบุว่า พ่อค้า – แม่ค้าทั่วไป 9.66% ระบุว่า กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ ไกด์ ร้านอาหาร เป็นต้น 8.59% ระบุว่า ผู้ที่ปัจจุบันยังคงตกงานอยู่ 7.53% ระบุว่า กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 5.02% ระบุว่า พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน 2.66% ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษา 2.59% ระบุว่า บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข 2.51% ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 1.44% ระบุว่า เกษตรกร 1.29% ระบุว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าว 0.76% ระบุว่า ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ และ 0.15% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการ/งบประมาณ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ 33.54% ระบุว่า รัฐบาลจะไม่มีงบประมาณสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รองลงมา 30.80% ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะเหมือนหรือเท่าๆ เดิม 19.70% ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะน้อยลง 13.16% ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะมากขึ้น และ 2.80% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'