'ที่ปรึกษานายหัวชวน'เขี่ยทิ้งข้อเสนอรปช.ยันแก้ไขรธน.ไม่ต้องทำ'ประชามติ'


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.2563 -  นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) แถลงคัดค้านทุกญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่มีการรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 วรรค 2 ว่า ที่ผ่านมาสภาเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งขณะนี้มีญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นมาแล้ว 7 ร่างที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ในการส่วนรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนโดยเขียนในหมวด 15 ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี 2 มาตรา คือมาตรา 255 และ 256 และไม่มีมาตราไหนในหมวดนี้ที่เขียนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในส่วนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ซึ่งเขียนไว้ในหมวดที่ 6 ที่เกี่ยวกับการเสนอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ซึ่งไม่มีข้อไหนกำหนดว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนดังกล่าว
 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก