'ที่ปรึกษานายหัวชวน'เขี่ยทิ้งข้อเสนอรปช.ยันแก้ไขรธน.ไม่ต้องทำ'ประชามติ'


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย.2563 -  นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) แถลงคัดค้านทุกญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่มีการรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 วรรค 2 ว่า ที่ผ่านมาสภาเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งขณะนี้มีญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นมาแล้ว 7 ร่างที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ในการส่วนรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนโดยเขียนในหมวด 15 ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี 2 มาตรา คือมาตรา 255 และ 256 และไม่มีมาตราไหนในหมวดนี้ที่เขียนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในส่วนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ซึ่งเขียนไว้ในหมวดที่ 6 ที่เกี่ยวกับการเสนอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ซึ่งไม่มีข้อไหนกำหนดว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนดังกล่าว
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ