ผ่างบฯศธ."ณัฏฐพล"เผยจะนำงบฯทุกองค์กรหลัก มาเทรวมกองกลาง  แล้วเกลี่ยใหม่ 


เพิ่มเพื่อน    

21ก.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตนมีแนวคิดในการบริหารจัดการงบประมาณภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งตนคิดว่าจะนำงบประมาณจากทุกองค์กรหลักของ ศธ.มารวมไว้ เพื่อให้งบประมาณถูกใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยขณะนี้ได้มอบให้หน่วยงานภายใน ศธ.ไปดูความเหมาะสมของการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานที่ต้อวการจะขับเคลื่อน เช่น การสร้างศูนย์การเรียนรู้ หรือ Excellent Center การยกระดับคุณภาพโรงเรียน เป็นต้น เพื่อจะได้มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างตรงจุด ซึ่งตนต้องการให้การใช้งบประมาณของ ศธ.ยึดตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน เพราะที่ผ่านมาแผนงานหลายรายการที่ตั้งบประมาณเอาไว้จำนวนหลายร้อยล้านก็ถูกตัดออก ดังนั้นจากนี้ไปการจัดทำแผนงานจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณปี 2565 ต่อไปในอนาคต  

“อย่าไรก็ตาม แม้ว่าขณะนี้จะมีปัญหาเรื่องร้องเรียน ทั้งการเมืองและการศึกษาจากทุกช่องทางผมก็ไม่รู้สึกหนักใจ หรือรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้จะเข้ามาสร้างความกดดันให้กับการทำงาน เพราะปัญหาต่างๆ มีจำนวนเยอะ และหลายเรื่องกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข ซึ่งการทำงานด้านการศึกษาเกือบทุกส่วนต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นและเชื่อมต่องานจากทุกองค์กรหลักให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ เนื่องจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผมดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. ผมมีความกังวลใจอยู่เรื่องเดียว คือ การทำงานที่ขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานใน ศธ.ด้วยกันเอง โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันในองค์กรนั้นถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการขับเคลื่อนการศึกษา“รมว.ศธ.กล่าว
 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์