ขบ.สั่งคุ้มเข้มขนสินค้าชายแดนเชียงรายหวั่นพิษโควิดสั่งลดจำนวนรถบรรทุกข้ามแดนเหลือ 6 คันต่อวัน


เพิ่มเพื่อน    

 

23 ก.ย. 2563 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ในประเทศเมียนมาที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ไทยที่มีพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัดติดกับประเทศเมียนมาได้เกาะติดสถานการณ์และเข้มงวดมาตรการด้านสาธารณสุขตามรัฐบาลและในพื้นที่แต่ละจังหวัดกำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้มีความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับรายงานปัญหาจากการขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงรายเนื่องจากปกติมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าไปเมียนมา 1,000 เที่ยวต่อวัน แต่ขณะนี้เมียนมาได้จำกัดสิทธิ์ลดจำนวนรถบรรทุกขนส่งสินค้าเหลือ 6 คันต่อวันเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรคและความปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เมียนมาแพร่ระบาดจำนวนมาก

นายยงยุทธ กล่าวว่า โดยรถบรรทุกขนส่งสินค้าไทยที่จำเป็นต้องขนส่งสินค้าประเภทผักและผลไม้ ผ่านเมียนมา เพื่อขนส่งต่อไปยังประเทศจีน ขณะที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากเมียนมาเข้าไทยนั้นไทยยังไม่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเมียนมาเข้าไทยได้ เนื่องจากเมียนมายังมีสถานการณ์โควิด-19 รุนแรง ขณะนี้ทางจังหวัดในพื้นที่และคณะทำงานร่วมทั้ง 2 ประเทศกำลังคลี่คลายปัญหาอยู่ เพื่อไม่ให้กระทบปัญหาการขนส่งสินค้าทั้ง 2 ประเทศ โดยจะประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด หากอนาคตสถานการณ์ดีขึ้น อาจจะมีการปรับเพิ่มจำนวนรถขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศต่อไป

นอกจากนี้กรมได้จัดงานสัมมนาพัฒนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศ ยกระดับการบริการประชาชน ตามนโยบายการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ้งกรมฯเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการผู้ประกอบการขนส่งในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยรถบรรทุก ทั้งการยื่นคำขออนุญาตประกอบการ การเพิ่มรถ การถอนรถ ปรับปรุงลักษณะรถทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ทั้งนี้จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบในการให้บริการให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากกรมการขนส่งทางบก โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์ผ่านระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งในการติดต่อทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน ทดแทนการยื่นเอกสารและหลักฐานจำนวนมาก


สังเกตมั้ย? ผ่าน ๗ วัน จาก ๑๓-๒๐ ตุลา ม็อบ "สามนิ้ว" ในแบรนด์ "ประชาชนปลดแอก" ใต้คอนโทรลสามสัส จากมุ่งพื้นที่ไข่แดง เปลี่ยนแผนเป็นกระจายไปและเล็มไข่ขาว "ขอบนอก" เข้ามา จาก ๔ ทิศ

เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'
'คำสอนพ่อ' ในสายฝนพรำ
'พม่าป่วยเท่ากับไทยป่วย'