“ณัฏฐพล” ยัน DEEP ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการศึกษา


เพิ่มเพื่อน    


23 ก.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นเดี่ยวกับโครงการแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform  (DEEP) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า โครงการนี้อาจสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แต่จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น เพราะโครงการ DEEP นั้น สามารถเข้าถึงครอบคลุมทุกโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งขณะนี้ ศธ.ได้วางแผนขยายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมโรงเรียนทุกพื้นที่แล้ว ส่วนโรงเรียนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึง เชน โรงเรียนตามพื้นเกาะแก่ง บนเขา ประมาณ 5,000 ศธ. ก็มีแผนในการยกระดับการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้อย่างแน่นอน 

“สำหรับที่หลายฝ่ายกังวลว่าโครงการ DEEP จะสร้างความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่อาจเข้าไม่ถึงแพลตฟอร์มนี้นั้น ผมขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำอย่างแน่นอน เพราะ DEEP คือแพลตฟอร์มด้านการศึกษาสำหรับการขับเคลื่อนการศึกษาในระยะยาว ดังนั้นหากนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลแห่งไหนที่เก่งด้านภูมิปัญหาท้องถิ่นหรือมีเอกลักษณ์ทางการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ก็สามารถนำความรู้จากเรื่องเหล่านั้นมาเผยแพร่แขวนไว้บนสาระการเรียนรู้แพลตฟอร์ม DEEP  เพื่อเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ นำไปต่อยอดหรือขยายผลได้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตแพลตฟอร์ม DEEP จะเป็นส่วนสำคัญที่นอกจากจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้นักเรียนและครูในระบบแล้วยังช่วยปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของไทยให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้วย”รมว.ศธ.กล่าว


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'