ธอส.รับไวรัสโควิดทำหนี้เน่างอก9พันล.


เพิ่มเพื่อน    

 

24 ก.ย. 2563 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า การปล่อยสินเชื่อใหม่ของธนาคารในปีนี้ จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ 2.1 แสนล้านบาท โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อได้เดือนละ 20,000 ล้านบาท  

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการบรรเทาผลกระทบลูกค้าจากปัญหาโควิด-19 จาก 10 มาตรการ มีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการแล้ว 5.11 แสนบัญชี วงเงินสินเชื่อ 4.3 แสนล้านบาท เป็นลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 พักดอกเบี้ยและเงินต้น 4 เดือน จำนวน 2.36 แสนบัญชี วงเงินสินเชื่อ 1.79 แสนล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มลูกค้าพักหนี้ดังกล่าว เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้น 9,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 4,000 ล้านบาท จากกลุ่มที่ชำระหนี้ไม่เต็มงวด โดยหลังจากนี้ธนาคารจะเข้าไปดูประวัติ และปรับสัญญาเงินกู้ให้ เพราะยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ ส่วนอีก 5,000 ล้านบาท เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ผิดชำระหนี้ โดยได้มอบหมายให้สาขาเร่งเข้าไปติดตามลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป เพราะลูกค้าอาจจะเคยชินกับมาตรการพักหนี้ จึงยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ปกติได้ 

ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 3,500 ล้านบาท และคาดว่าสินปีนี้จะสามารถตั้งสำรองหนี้ได้ 5,300 ล้านบาท ส่วนกำไรในปีนี้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 9,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่น่าพอใจ เพราะมีสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมาก 

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 รวม 3 มาตรการ จากที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. นี้ ก็จะไปสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2564 
 


ก็ไม่ได้คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับโฆษกคนสวยพรรคเพื่อไทย "คุณอรุณี กาสยานนท์" หรอกนะ แต่เห็นแถลงแต่ละเรื่องแล้ว สงสาร! สงสารคนฟังน่ะ

ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?