“ดร.นฤมล”รมช.แรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545


เพิ่มเพื่อน    

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2557 กำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยหรืออันตรายต่างๆ อันเนื่องมาจากผู้ประกอบอาชีพ ที่ไม่มีทักษะความชำนาญในการทำงานซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเจ้าของสถานประกอบกิจการ ชุมชน สังคมและศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมแม็ก และสาขาช่างเชื่อมทิก เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) 

ทั้งนี้ ได้มอบให้นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถจังหวัดสงขลา โดย นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้นำผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 35 ราย จากสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 รับมอบหนังสือรับรองและยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานจังหวัดชายแดน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขาอีกเป็นจำนวนมาก


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก