สุมฟืนเข้ากองเพลิง!ประธานครป.ซัดรัฐบาลขาดความรับผิดชอบเล่นเกมยื้อเวลาแก้รธน.


เพิ่มเพื่อน    


25 ก.ย.63 - รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณะบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)โพสต์ความเห็นภายหลังที่ประชุมรัฐสภาโหวตตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาก่อนลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ว่า
พรรคร่วมรัฐบาลกับมือกับ ส.ว เล่นเกมยื้อเวลา รักษาอำนาจ
เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งนัก
สุมฟืนเข้ากองเพลิง เพิ่มความขัดแย้ง.
พวกเขาคงกลัวบ้าน บ้านเมืองจะสงบเกินไปกระมัง
จึงกระทำโดยไม่แคร์สิ่งใดทั้งสิ้น
ทำให้ความหวังในการใช้เส้นทางสันติเพื่อการจัดการความขัดแย้งสั่นคลอน

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก