“ดร.นฤมล”รมช.แรงงาน ให้นโยบายยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนแรงงานคุณภาพ


เพิ่มเพื่อน    

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าจากการจัดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถทั่วประเทศ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ หอการค้า สภาอุตสากรรมและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในทุกจังหวัด ที่จัดกิจกรรมให้ความสำคัญเข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอดีตศิษย์เก่า ที่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและยินดีที่จะรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้าทำงานขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ และสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้สู่สาธารณะเพื่อลดค่าใช้จ่ายของภาคเอกชน และขอขอบคุณ นายปานทอง สระคูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กล่าวขอบคุณนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและพนักงานจากสถานประกอบการ เอกชนที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ส่งพนักงานมาพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะจังหวัดขอนแก่นจะมุ่งสู่ SMART CITY และ MICE CITY ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นยังต้องการแรงงานฝีมือที่มีมาตรฐานอีกจำนวนมาก
 


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'