“ดร.นฤมล”รมช.แรงงาน ให้นโยบายยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนแรงงานคุณภาพ


เพิ่มเพื่อน    

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าจากการจัดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถทั่วประเทศ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ หอการค้า สภาอุตสากรรมและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในทุกจังหวัด ที่จัดกิจกรรมให้ความสำคัญเข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอดีตศิษย์เก่า ที่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและยินดีที่จะรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้าทำงานขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ และสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้สู่สาธารณะเพื่อลดค่าใช้จ่ายของภาคเอกชน และขอขอบคุณ นายปานทอง สระคูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กล่าวขอบคุณนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและพนักงานจากสถานประกอบการ เอกชนที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ส่งพนักงานมาพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะจังหวัดขอนแก่นจะมุ่งสู่ SMART CITY และ MICE CITY ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นยังต้องการแรงงานฝีมือที่มีมาตรฐานอีกจำนวนมาก
 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด