'วราวุธ' ตั้ง กก.สอบปมลูกเก้งเผือกหาย สางปัญหาสวนสัตว์สงขลาภายใน 45 วัน


เพิ่มเพื่อน    

8 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในคำสั่งที่ 156/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ กรณีลูกเก้งเผือกที่ได้จากการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ จากเก้งที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้หายไปจากสวนสัตว์สงขลา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสวนสัตว์สงขลานั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพ.ศ. 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส. เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นกรรมการ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการ พล.อ.เดชา ปุญญบาล เป็นกรรมการ นายวิสาล ทฤษฎิคุณ ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เป็นเลขานุการ นายถิรเดช ปาละสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และน.ส.กัญชพร บรรณรัตน์ นิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องลูกเก้งเผือกที่ได้รับการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ จากเก้งที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้หายไปจากสวนสัตว์สงขลา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสวนสัตว์สงขลา โดยมีอำนาจหนังสือเชิญบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานใดมาให้ถ้อยคำชี้แจง ส่งเอกสาร หลักฐาน พยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้, สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย, ให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อ รมว.ทส. เพื่อให้พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวต้องสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หากผลการสอบสวนมีประเด็นอื่นที่ไม่ได้ระบุในคำสั่งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนไปในคราวเดียวก่อน เพื่อรายงานข้อเท็จจริงพร้อมกับพยานหลักฐานต่อ รมว.ทส. เพื่อพิจารณาสั่งการ


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"