'น้องบีม' เข้าขอบคุณสภาทนายช่วยเหลือฟ้องและบังคับคดี หลังศาลฎีกาสั่งบริษัทรถบรรทุกจ่ายค่าเสียหาย


เพิ่มเพื่อน    

9 ต.ค.63 - ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ น.ส.ภัทรดา แก้วผ่อง หรือน้องบีม พร้อมด้วยมารดา เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการฯ, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว และคณะทำงานคดีให้ความช่วยเหลือน้องบีม เพื่อแสดงความขอบคุณสภาทนายความที่ให้ความช่วยเหลือจนชนะคดี

พร้อมรับมอบเช็คชดใช้ค่าเสียหาย ในคดีของศาลจังหวัดไชยา คดีหมายเลขดำที่ 40/2549 น.ส.ภัทรดา แก้วผ่อง หรือน้องบีม อดีตดาราเด็กโฆษณาบริษัทประกันชีวิต กับพวกเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ณ นนท์ จำกัด กับพวก เป็นจำเลยฐานละเมิด กรณีรถบรรทุก 18 ล้อของบริษัท ชนกับรถของฝ่ายโจทก์เมื่อปี 2548 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้ น.ส.ภัทรดา ได้รับบาดเจ็บต้องพิการนั่งรถวีลแชร์มานาน 14 ปี โดยศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดไชยา) พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้โดยจำเลยที่ 2 (บริษัทรถ) อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดไชยาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ยืนตามศาลชั้นต้นจำเลยที่ 2 ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 คำพิพากษาศาลฎีกาให้โจทก์ชนะคดี

และบังคับคดี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสภาทนายความฯ ได้ตั้งคณะทำงานออกหมายบังคับคดี เข้าทำการยึดทรัพย์จำเลยที่ 2 ต่อมาได้มีการประนีประนอมชั้นบังคับคดี และทำบันทึกข้อตกลงชำระหนี้ โดยจำเลยที่ 2 ตกลงชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่โจทก์ที่ (น้องบีมและแม่) จำนวน 3,815,985 บาท จำเลยที่ 2 ตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์ก่อน จำนวน 900,000 บาท โดยออกเช็คสั่งจ่ายให้โจทก์วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 300,000 บาท และสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าอีก 3 ฉบับ ๆ ละ 200,000 บาท โดยเเบ่งสั่งจ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563, 31 ธันวาคม 2563, 31 มกราคม 2564 

ส่วนยอดหนี้ที่เหลือจำนวน 2,915,985 บาท จำเลยที่ 2 จะออกเช็คล่วงหน้าสั่งจ่ายให้โจทก์ตามลำดับ ใบละ 100,000 บาท ทุกวันสิ้นเดือนนับต่อจากวันที่ 31 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบถ้วน
ซึ่งโจทก์แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจำเลยที่ 2 จะชำระหนี้ครบถ้วน จึงจะถอนการบังคับคดีต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ แถลงว่า ตามที่สภาทนายความร่วมกับเนติบัณฑิตยสภา และกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่น้องบีมและครอบครัวเพื่อฟ้องคดีกับบริษัทเจ้าของรถพ่วง 18 ล้อบัดนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเป็นที่สุด โดยให้โจทก์คือฝ่ายน.ส.ภัทรดา หรือน้องบีม มีอำนาจบังคับคดี ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กับบริษัทจำเลย จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทจำเลยตกลงชำระหนี้แต่ขอหักส่วนที่เคยได้ชำระไปก่อนหน้านี้ คงเหลือเงินทั้งสิ้น 3 ล้าน 8 แสนบาทเศษที่ต้องจ่าย จำเลยได้ทยอยจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด เป็นเช็คเงินสดจำนวน 9 แสน บาท 4 ฉบับในวันนี้ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 2.9 ล้านบาท ทางฝ่ายจำเลยตกลงว่าจะทยอยชำระทุกๆ เดือน เดือน 100,000 บาท ไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ

ด้าน นายดำรงศักดิ์ ระบุว่า หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถขึ้นเงินได้ก็จะมีการดำเนินคดีกับบริษัทจำเลย เพื่อฟ้องเรียกเงินตามเช็คเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อแถลงข่าวใกล้เสร็จสิ้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ จึงได้มอบเช็คดังกล่าวให้กับน.ส.ภัทรดา หรือน้องบีม โดยน้องบีมกล่าวขอบคุณสภาทนายความและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วรู้สึกตื้นตันใจที่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์