"เลขาสพฐ"ลั่นรร.อย่าหวงงบฯรายหัวนักเรียน ต้องส่งต่อ เด็กไปเรียนสายอาชีพ เพื่อการมีงานทำ


เพิ่มเพื่อน    


12ต.ค.63-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายขับเคลื่อนการผลิตผู้เรียนสายอาชีพให้เป็นกำลังหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศ รองรับการลงทุนจากต่างชาติในอนาคตนั้น สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เราได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เพื่อจะส่งต่อให้ไปเรียนในสายอาชีวศึกษาไว้ด้วยเช่นกัน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนาประเทศด้วยการทำให้คนมีงานทำ ดังนั้น ช่องทางที่จะสร้างอาชีพและตอบโจทย์การมีงานทำมากที่สุด คือ การเรียนอาชีวศึกษา เพราะเป็นการเรียนในสายอาชีพต่างๆ รวมถึงเมื่อจบการศึกษาแล้วผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ทันที นอกจากนี้ สพฐ.จะเตรียมปรับแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ตอบโจทย์การเรียนสายอาชีพ โดยเฉพาะจะมีการสร้างความร่วมมือกับอาชีวศึกษา เช่น โรงเรียนแห่งไหนที่มีที่ตั้งใกล้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ก็ให้มีการสร้างห้องเรียนสายอาชีพขึ้น เป็นต้น เพื่อทำให้เด็กได้เรียนรู้ รสมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายอาชีพให้แก่เด็กได้มากขึ้นด้วย

นายอัมพร กล่าวต่อว่า   ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายมอง ว่า การที่ผู้เรียนในสายอาชีพ จำนวนไม่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไม่ยอมปล่อยเด็กให้มาเรียนสายอาชีพ เพราะห่วงเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวนั้น ตนขอย้ำว่าจากนี้ไปนโยบายการขับเคลื่อนผู้เรียนให้ไปศึกษาต่อสายอาชีพเปลี่ยนไปแล้ว โดยโรงเรียนทุกแห่งต้องเลิกหวงเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งจะต้องยึดประโยชน์และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำให้เด็กได้เรียนได้มีงานทำ เพราะโรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาให้นักเรียนอย่างเหมาะสมตามความถนัดของเด็กแต่ละคน ดังนั้นหากเด็กมีศักยภาพตามความถนัดด้านไหนโรงเรียนควรส่งเสริมอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ไปปิดกั้นโอกาสของเด็กในการเรียนต่อ สำหรับขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งปรับแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ตอบโจทย์อาชีพและการมีงานทำ จะส่งผลกระทบกับการส่งต่อผู้เรียนสู่สายอาชีพหรือมานั้น เรื่องนี้ไม่สร้างผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะเป็นการปรับแผนการเรียนคนละรูปแบบ  


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'