พิธีกรดัง‘จั๊ด ธีมะ’โพสต์ถึงราชาผู้ทรง(ทำ)ธรรม


เพิ่มเพื่อน    

 

          พิธีกรหนุ่มชื่อดัง จั๊ด-ธีมะ กาญจนไพริน  โพสต์ถึงราชาผู้ทรง (ทำ) ธรรม ในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

          “ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ไม่มีระบอบการปกครองใดที่นำโดยใครสมบูรณ์แบบ ยั่งยืน เข้าได้กับทุกบริบททั้ง เวลา สถานที่ ความเชื่อ ชาติพันธุ์

          บ้างก็เห็นว่าเทพเทวานั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าหัวหน้าชนเผ่านั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าศาสดานั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าราชานักปราชญ์นั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าจักรพรรดินั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าสมเด็จพระสันตะปาปานั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าพระมหากษัตริย์นั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่ากษัตริย์ในระบอบรัฐสภานั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าผู้นำทางทหารนั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าตัวแทนกลุ่มทุนใหญ่นั้นดีที่สุด บ้างก็เห็นว่าตัวตนของแต่ละคนเองนั้นดีที่สุด ..........ฯลฯ.........

          บรรพบุรุษของเรา พวกเรา และลูกหลานของเราในยุคต่อๆไป ต่างก็ต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และในทุกยุคก็หนีไม่พ้นการถกเถียง ตั้งคำถาม ร้ายที่สุดไปจนถึงขั้นก่อสงคราม เพื่อยืนยันว่าระบอบที่ตนเคารพคือสิ่งสมบูรณ์สูงสุด ทางเราเองก็เช่นกัน...

          แต่เหนือสิ่งอื่นใด ทางเราตระหนักในความเป็นจริงข้อหนึ่งได้ว่าไม่ว่าจะระบอบใด ไม่ว่าจะเรียกขานผู้นำแบบไหน สิ่งสำคัญที่สุดที่ยืนยันได้ว่าผู้นำนั้นดี คือ การที่ผู้นั้น "ลงมือทำ" เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทำอย่างเป็นธรรมชาติ ทำจากใจหาใช่เป็นเพราะหน้าที่บังคับให้ต้องทำ ทำให้เห็นอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จเป็นรูปธรรม ข้ามผ่านทุกปัจจัยแวดล้อมอันเป็นอุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอกที่ลวงลับซับซ้อนได้ทุกยุคสมัยอย่างสง่างาม

          ผมจึงไม่สนใจว่า ในหลวงภูมิพล ของผมจะทรงเป็นผู้นำที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่สนใจว่าจะทรงเป็นผู้นำที่ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่สนใจว่าจะทรงมีทรัพย์สินเท่าไร ไม่สนใจในรายละเอียดปลีกย่อยอันเป็นจุดด้อยที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง และแม้จะเป็นความจริงผมก็ไม่แปลกใจอะไร เพราะในหลวงก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง เพียงแต่กราฟความสมบูรณ์แบบอยู่สูงกว่ากราฟแห่งความไม่สมบูรณ์แบบชนิดที่ว่าห่างกันราวฟ้ากับเหว

          ไม่มีระบอบการปกครองใดที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่มีผู้นำที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบใดก็ตาม ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรง (ทำ) ธรรม

          ขอบคุณภาพ : คุณวินทร์ เลียววาริณ

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจากอินสตาแกรม judgejudd


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"