สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดเทศกาลบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ  บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2020 (BAB 2020) เป็นการส่วนพระองค์ โดยงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ  บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2020 จะเนรมิตกรุงเทพฯ สู่เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวเรือใหญ่ผสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ถือเป็นโครงการสำคัญที่จัดขึ้นมาเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านศิลปะร่วมสมัยอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นจุดหมายของนักเดินทางผู้รักงานศิลปะจากทั่วโลก โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่, นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี ,นายปณต สิริวัฒนภักดี, ม.ล.ตรีนุช สิริวัฒนภักดี, ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่, นายนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และคณะผู้จัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา  ณ ชั้น 15 อาคาร The Parq (พระราม 4)

        เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ BAB 2020   ชวนเสพงานศิลป์วิถีใหม่ “New Normal” กับผลงานศิลปะกว่า 200 ชิ้น โดย 82 ศิลปินชั้นนำทั่วโลก จาก 35 ประเทศ รวม 5 ทวีป ที่จะมาสร้างความอลังการและความยิ่งใหญ่ให้กับวงการศิลปะไทย กับแนวคิดหลัก        สุดท้าทาย “Escape Routes” หรือ “ศิลป์สร้าง ทางสุข” ที่จะนำมาจัดแสดงบน 10 สถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เดอะ ปาร์ค / BAB BOX / เดอะ พรีลูด โครงการวัน แบงค็อก จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. และจะเปิดแสดงเพิ่มในพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร /วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร / หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร / ล้ง 1919 /  มิวเซียมสยาม และ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2563 จนถึงวันที่  31 ม.ค. 2564

 

 

     นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวว่า การจัดงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จะใช้พลังสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินระดับโลกทั้งไทยและต่างประเทศจากทุกทวีปทั่วโลกมาช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ถึงแม้ทั่วโลกจะเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563  แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ประเทศไทยถือว่าสามารถบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่แสดงให้ทั่วโลกได้มั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยของเรา

   นายฐาปน กล่าวว่า   “ ศิลป์สร้าง ทางสุข” หรือ Escape Routes ที่เป็นแนวคิดหลัก คณะกรรมการบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เห็นว่า ช่วงเวลาของปี 2020 คือการขึ้นทศวรรษใหม่ที่ท้าทายที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศ ว่าเป็น “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” หลังจากการประกาศ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา 5 ปี ซึ่งกระตุ้นความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการตื่นตัวของบริษัทใน              ตลาดทุนในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ที่สามารถทำคะแนนได้สูงขึ้น        ในทุกปี แต่โลกของเราก็ยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำมาซึ่งความกังวลใจร่วมกัน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ผ่านมา ก็เป็นสิ่งเตือนใจ ให้กับคนทั่วไปในความใส่ใจในสุขภาพทั้งของตนเองและสุขภาพของโลกของเราที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ   มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จึงตั้งใจที่จะกำหนดแนวคิดหลักของงานให้เป็นการกระตุ้นศิลปินที่เป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ที่ร่วมมาแสดงผลงานครั้งนี้ จะร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถ่ายทอด และกระตุ้นความคิดใหม่ๆ อีกทั้งสะท้อนถึงมุมมองจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วจะชวนเรามองไปถึงอนาคตที่น่าอยู่ที่ยั่งยืนได้อย่างไรนั้น เป็นเรื่องที่ชวนให้ติดตามชมเป็นอย่างยิ่ง

 

 

    ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนา กล่าวว่า  ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบหรือผู้ที่รักในงานศิลปะได้ติดตามชมงานศิลปะระดับโลกเพราะนี่คือความคิดสร้างสรรค์จากศิลปินระดับโลกนานาชาติ 51 คนจาก 35 ประเทศ และ ศิลปินไทย 31 คน รวมแล้วมีศิลปินถึง 82 คน  ซึ่งมากกว่างานบางกอก อาร์ต  เบียนนาเล่ ครั้งที่แล้ว การจัดงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของ มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จะใช้พลังสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินระดับโลกทั้งไทย และต่างประเทศจากทุกทวีป ทั่วโลกมาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบของการจัดเทศกาล ศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ โดยในการจัดบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ 1  จากสถิติที่ TCEB หรือสํานักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ได้เก็บข้อมูลตลอดการจัดงาน พบว่ามีนักท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมจากต่างชาติสูงถึง 1.44 ล้านคน ในระหว่างการจัดงาน และสามารถสร้างรายได้เพิ่มทางเศรษฐกิจ สูงถึง 8 พันล้านบาท ในปีนี้ถึงแม้ทั่วโลกจะเผชิญกับโควิด-19 แต่ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการควบคุม การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี เราหวังว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแสดงให้ทั่วโลกได้มั่นใจในศักยภาพของไทย  งาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ครั้งนี้ จะมีส่วนส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยระดับโลก และช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ในภาพรวม ตั้งแต่ชุมชนคนรัก ศิลปะไปจนถึงเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในบริเวณโดยรอบของพื้นที่จัดงานได้อย่างยั่งยืน" 

     ด้าน  ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ในนามประธานอำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ บอกว่า บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ถือเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่จะทำให้กรุงเทพมหานคร กลายเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงแห่งเมืองศิลปวัฒนธรรม จากความสำเร็จอย่างงดงามของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2018 ในปีนี้มีความพิเศษโดยเรามีศิลปินถึง 82 ท่าน ซึ่งมากกว่าเมื่อครั้งจัดในปี 2018 เรียกว่าจะช่วยสร้างสีสันในด้านการท่องเที่ยว และสร้างความตื่นตัวให้กับคนในแวดวงศิลปะ ซึ่งพบกับชิ้นงานศิลปะระดับโลกกว่า 200 ชิ้นภายใต้แนวคิด “ศิลป์สร้าง ทางสุข”  บน 10 พื้นที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร

     " เราจะเน้นการชมงานในแบบวิถี New Normal  เรื่องความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง การเตรียมความพร้อม ไม่จะเป็นหน้ากาก การวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด โดยเราจะให้ความมั่นใจกับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานอย่างเต็มที่ ความพิเศษปีนี้ได้เปิดบริการ “BAB Café”  ณ ชั้น 3 เดอะ ปาร์ค         ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับเดอะ ปาร์ค เป็นสถานที่พักผ่อนภายใต้บรรยากาศสบายๆ ให้นักท่องเที่ยว  ได้สัมผัสงานศิลปะใน Art Gallery ที่จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนงานศิลปะให้ชมเป็นระยะ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมของ BAB 2020 อย่างต่อเนื่อง พร้อมพบกับผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 25  ผลงาน จากศิลปิน 16  คน ที่จะถูกติดตั้งบนพื้นที่ชั้น 15 แห่งนี้อีกด้วย” ศ.ดร.อภินันท์ กล่าว 

 

 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ