“วราวุธ” ถือจอบ ลุยปลูกป่าต้นน้ำด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (17 ต.ค. 2563) ณ บริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ร่วมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี กาญจนบุรี จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่และจิตอาสาเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ก่อนทำจิตอาสาปลูกป่าในพื้นที่ 381 ไร่ ขยายผลสู่เป้าหมาย การเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ปี 2563-2564 ปีละ 4 แสนไร่ ทั่วประเทศ

 

 

ทั้งนี้ กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา เป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ที่ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมทั้งการฝึกอบรม จิตอาสาซึ่งเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่า ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยระยะที่ 1 ของโครงการฯ ได้ปลูกป่าไปแล้ว 17,000 ไร่ มากกว่า 2 เท่าของเป้าหมายที่กำหนด (7,000 ไร่) ขณะที่ระยะที่ 2 ปี 2563 – 2564 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ให้ได้ 400,000 ไร่ต่อปี ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 

สำหรับ กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา เป็นการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวนทั้งสิ้น 381 ไร่ ซึ่งวันนี้ปลูกจำนวน 20 ไร่ กล้าไม้ประมาณ 4,000 ต้น อาทิ สัก ประดู่ มะเกลือ พยูง สะเดา มะค่าโมง และลำดวน เป็นต้น  เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำกระเสียว แหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ที่ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ


ก็ไม่ได้คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับโฆษกคนสวยพรรคเพื่อไทย "คุณอรุณี กาสยานนท์" หรอกนะ แต่เห็นแถลงแต่ละเรื่องแล้ว สงสาร! สงสารคนฟังน่ะ

ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?