5 กิจกรรมใหญ่งาน'ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563' สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดตลอดเดือนต.ค.


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ (สนจ.) เตรียมจัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” ก้าวสู่ปีที่ 104 ปี จุฬาฯ : เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเชิดชูปณิธานแห่งการให้เพื่อสังคมอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของชาวจุฬาฯ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวันให้แก่นิสิตที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมไทย 

     วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายก สนจ. กล่าวว่า วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราชให้แผ่ขจรไปทั่วทุกสารทิศแล้ว ยังได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันสำหรับนิสิตผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ขณะที่ทั่วทั้งโลกต่างกำลังประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เองได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะการสนับสนุนทีมสตาร์ทอัพที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ่มเพาะ พัฒนานวัตกรรม และต่อยอดให้สามารถเร่งนำมาใช้ดูแลคนไทยในวิกฤตินี้เป็นที่ประจักษ์ อาทิ หุ่นยนต์ในชุด CU RoboCOVID นับร้อยตัวที่ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ นับเป็นการแสดงความสำนึกในเกียรติภูมิจุฬาฯ ที่ได้รับใช้ประชาชน

     " ขอใช้โอกาสนี้ที่คนไทยจะได้ร่วมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระผู้พระราชกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนให้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจุฬาฯ ดูแลคนไทย ใช้ขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้พลิกฟื้นกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งต่อไป ”  วิบูลย์ กล่าว 

 

 

      ด้าน ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงแน่วแน่สืบสานพระราชปณิธานทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาอย่างต่อเนื่อง จวบจนในศตวรรษที่ 2 เราได้ต่อยอดและวางแนวทางขับเคลื่อนจุฬาฯ ไว้ 3 ด้าน คือ Future Leaders, Impactful Research and Innovation และ Sustainability ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Chula Innovations for Society’ นวัตกรรมจุฬาฯ ขับเคลื่อนสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน เราได้ให้คำปรึกษาตลอดจนคำแนะนำในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิต ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตทุกระดับ สร้าง บ่มเพาะ และนำทักษะองค์ความรู้ออกไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศกำลังประสบกับวิกฤติ นวัตกรรมจากชาวจุฬาฯ มากมายได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยรับมือแก้ปัญหาและเป็นทางออกให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

      ด้าน นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2563 กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2563 มีมติจัดงานในรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์ให้สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมในบรรทัดฐานใหม่ หรือ New Normal ที่ทุกคนยังสามารถร่วมงานได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ในช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Chulalongkorn University และ Chula Alumni รวม 5 กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วยการจัดทำเพลงพิเศษประจำงาน โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์‘ความฝันอันสูงสุด’ มาขับร้องใหม่โดยศิลปินน้องพี่จุฬาฯ 16 คน นำโดย ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ,  รับบริจาคโลหิตหนึ่งล้านหยด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช , รับบริจาคออนไลน์ ‘104 บาท ก้าวสู่ 104 ปี จุฬาฯ Less is More น้อยแต่มาก’ ,รายการดิจิทัล The Exclusive Online Forum ‘เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน’ ในวันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 8.00-17.00 น. สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย น้อมนำไปร่วมขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่อนาคต โดยเหล่า CU Future Leader นิสิตเก่าจุฬาฯ ผู้ขับเคลื่อนสังคมด้วยใจจุฬาฯ ทั้ง 16 คน เช่น ขัตติยา อินทรวิชัย CEO Kbank, นพ.ดร.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล แพทย์ผู้วิจัยยารักษาโรคมะเร็งเพื่อคนไทย, ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ CEO & Co Founder ใบยา ไฟโตฟาร์ม สตาร์ทอัพผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบพืชความหวังของมวลมนุษยชาติ และรายการ Discussions for Society สุดยอดรายการเสวนา 6 หัวข้อทันสมัย โดยกลุ่มสุดยอดแขกรับเชิญ.ชาวจุฬาฯ วันที่ 26-31 ต.ค.63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ของการจัดงานที่พลิกโฉมไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความจงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยม ด้วยความสำนึกในเกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน  

      น้อมรำลึกถึงพระปิยมหาราชร่วมบริจาคสมทบทุนในงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” ได้ที่บัญชี “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ – ปิยมหาราชานุสรณ์” เลขที่บัญชี 038-462388-9 บัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์  

 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด