คมนาคม ลุยเสนอแผนฟื้นฟู ขสมก.เข้า ครม.สัปดาห์หน้า


เพิ่มเพื่อน    

 

21 ต.ค. 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)ฉบับปรับปรุงว่า จากที่ได้มีการหารือร่วมกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคลัง เพื่อหารือร่วมกันนั้น ทางกระทรวงคมนาคมได้มีการอธิบายถึงที่มีของการปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. ทั้งหมดว่ามีการปรับเปลี่ยนจากแผนเดิมอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นยังได้ข้อยุติทั้ง 7ประเด็นที่ทางกระทรวงคลังเคยตั้งข้อสังเกตุ ซึ่งจากการหารือร่วมกันทางกระทรวงการคลังพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งคาดว่ากระทรวงคมนาคมจะสามารถเสนอ แผนฟื้นฟู ขสมก.ฉบับปรับปรุงใหม่ให้ ที่ประชุม ครม.พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการหารือร่วมกันระหว่างนายศักดิ์สยาม กับนายอาคม นั้น ทางกระทรวงคมนาคมได้เข้าไปอธิบายถึงสาเหตุที่จะต้องมีการปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก.และจะต้องเสนอ ครม. ใหม่ จากเดิมที่สมัยนายอาคม เคยดำรงตำแหน่ง รมว.คมนาคม เสนอแผนฟื้นฟู ขสมก.ให้ครม. อนุมัติ ไปแล้วเมื่อปี 62 ทั้งในเรื่องของ ภาระหนี้สิน ขสมก.ที่ขณะนี้มีกว่า 127,786ล้านบาท ซึ่งหนี้จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ หนี้พันธบัตร 64,339 ล้านบาท ,หนี้เงินกู้ 63,446 ล้านบาท ซึ่งตามแผน ขสมก.การันตีว่า ในระหว่างปี 63 -71 จะขอรับเงินชดเชยจากรัฐอีกไม่เกิน 9,674 ล้านบาท ก่อนที่ผลประกอบการขสมก.จะกลับมาเป็นบวกในปี 72 ซึ่งในส่วนหนี้สินนั้น ทางคลังจะช่วยรับผิดชอบอย่างไร และแนวทางที่ทางคมนาคม โดย ขสมก. จะมีการสร้างรายได้อย่างไรขึ้นกลับมามีกำไรภายในปี 72 

อย่างไรก็ตามส่วนการจัดหารถมาเป็นโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า(EV)จำนวน 2,511 คันนั้นได้มีการชี้แจงคลังว่า เนื่องจากสถานการณ์พลังงานเปลี่ยนแปลงไป และการนำรถพลังงานไฟฟ้ามาใช้จะช่วยลดมลพิษ โดย ขสมก.จะจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรที่ใช้งานจริง มีระยะเวลาเช่า 7ปี และเมื่อนำมารวมกับการจัดหารถเมล์ NGV ที่เคยดำเนินการไปแล้ว 489 คัน ก็จะทำให้ขสมก.มีรถเมล์รวม 3,000 คันในการให้บริการ ทั้งนี้หากแผนผ่าน ครม.ขสมก.จะเริ่มดำเนินการจัดหารถทันที 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของการสร้างรายได้ ได้มีการอธิบายว่าได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าโดยสารใหม่จากเดิมที่มีการจัดเก็บเป็นช่วงราคาที่15-20-25บาทต่อคน มาเป็น30บาทต่อคนต่อวันแทน ซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงคลังได้มีความกังวลว่า หากมีการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายต่อวัน จะสร้างรายได้และกำไรอย่างไรให้กับ ขสมก.และจะทำอย่างไรให้ผู้โดยสารมาใช้บริการมากขึ้นจากที่เคยมีการประมาณการณ์ 

นอกจากนั้นในส่วนของเส้นทางเดินรถที่ให้บริการจะมีการปรับเส้นทางเดินรถใหม่ ในส่วนของ ขสมก. จะมี 108 เส้นทาง รถร่วม ขสมก. 54เส้นทาง รวมเป็น 162 เส้นทาง จากเดิมที่มีกว่า 269 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางเดินรถจะแบ่งเป็น 4ประเภทคือ เส้นทางหลักจะมี40 เส้นทาง ที่จะวิ่งให้บริกาาร เหนือ -ใต้ ออก-ตก,เส้นทางฟีดเดอร์ จะมี15เส้นทาง ซึ่งจะเป็นการวิ่งให้บริการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งอื่นๆเช่น รถไฟฟ้า ท่าเรือ , รถโดยสารที่วิ่งให้บริการในเส้นทาง ทางด่วน ซึ่งจะมี 24 เส้นทาง , และเส้นทางที่วิ่งเป็นวงกลม ซึ่งจะมี 29เส้นทาง วิ่งเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางหลัก และ เส้นทางทางด่วน 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด