คณบดีนิติฯ'จุฬาฯ-มธ.-มช.-มอ.'เรียกร้องใช้สภาหาทางออกประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

21 ต.ค.2563 - ที่รัฐสภา คณบดีนิติศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายมุนินทร์ พงศาปาน คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายพรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาเรียกร้องให้ใช้กลไกของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอให้รัฐบาลเพิกถอนการประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง เพราะเห็นว่าเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลทำหน้าที่ตัดสินคดีอย่างเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

โดยนายมุนินทร์ กล่าวว่า กระบวนการของรัฐสภาจะเป็นความหวังเพื่อคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองและเป็นเวทีที่ชอบทำที่สุดที่ทำให้ทุกฝ่ายได้มาพูดคุยกันอย่างจริงจังเพื่อหาทางออกให้กับปัญหา ขณะเดียวกันสมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐบาลต้องสร้าง ความเชื่อมั่นให้กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้เกิดความจริงใจ โดยการยกเลิกประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้ทุกอย่างเดินอย่างปกติ ตามกระบวนการยุติธรรมดีกว่า เพราะเท่าที่ติดตามการชุมนุมก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่กังวลกันแม้ชุมนุมกันเยอะกว้างขวางแต่ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยุติการชุมนุมอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ยังสามารถใช้กฎหมายความมั่นคงตามปกติจัดการได้ไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินดำเนินการก็ได้
 


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'