'สัณหพจน์'แนะเปิดพื้นที่คนเห็นต่างเสนอร่างแก้รธน.


เพิ่มเพื่อน    

25 ต.ค.63-นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แก้ไขวิกฤตทางการเมืองโดยขอให้ทุกคนถอยคนละก้าวแล้วร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกของประเทศว่า ขอสนับสนุนความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากรัฐบาล แต่จะต้องทำให้เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ต่อเนื่องกันไป ดังที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศยกเลิก พ.ร.ก บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และ การประชุมสภาวิสามัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นธงนำ 

"ความอลหม่านที่เกิดขึ้นเป็นปรากฎการณ์ปกติจากการถูกกดทับมาเป็นเวลานาน โดยเป็นห้วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เกิดขึ้น และมีลักษณะคู่ขนานกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีการหยิบประเด็นร้อน หรือ hot issues ในการบังคับใช้กฏหมายตาม ป.วิ อาญาที่คาบเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญควรได้รับการสะสาง ดังนั้นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างบรรยากาศในเชิงบวกสนับสนุนกระแสหลัก คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้เป็นประเด็นสาธารณะ จัดกิจกรรมสานเสวนาให้ครอบคลุมและหลากหลายมิติตอบโจทย์ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และ สังคม" 

นายสัณหพจน์ กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาประเทศอย่างจริงจัง รวมถึงการตอบโจทย์การปฎิรูปประเทศครั้งใหญ่ ให้ปรากฏเป็นสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญ สร้างเวที การมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาทั้งในระดับชาติขยายผลถึงคนในระดับรากหญ้า กระจายเวทีการรับฟังถึงคนต่างจังหวัดที่เข้มข้นมากกว่าการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญปี 2540

นอกจากนี้จะต้องส่งสัญญานออกแบบกระบวนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กลุ่มผู้เห็นต่าง จัดเวทีการสานเสวนา ระดมความการแสวงหาทางออกด้วยการถอนฟืนออกจากกองไฟให้เป็นจริงในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนดังกล่าว จะต้องดำเนินไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะไม่มีการแตะต้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฎิรูปสถาบัน ทั้ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งถือเป็นที่เคารพ เทิดทูน และยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ