นำร่องหนุนกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหมาะกับช่วงวัยที่พิพิธภัณฑ์ฯ พระนคร


เพิ่มเพื่อน    

 

 

      วันนี้ - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ติดตามนโยบายการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่พิิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เมื่อวานนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งกรมศิลปากร ได้รับแนวทางดังกล่าวมาดำเนินการจัดกิจกรรมมิติใหม่ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนควบคู่ไปกับการจัดนิทรรศการแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยรูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมในแต่ละช่วงวัย ได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ นำไปสู่การปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหนในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ อีกทั้งสนับสนุนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์

     นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานได้สร้างกิจกรรมนำร่องที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นแห่งแรก ก่อนจะขยายผลสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั่วประเทศ แบ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม โดยการสร้างฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำในรูปแบบกิจกรรมเวิร์คชอป มีทั้งลวดลายไทย ลวดลายจากเหรียญยุคทวาราวดี ตลอดจนการสร้างสรรค์พัดจากตาลปัตร ส่วนกิจกรรมสำหรับเยาวชนจัดขึ้นในจุดต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด สนุกสุขสันต์ พิพิธภัณฑ์หรรษา เปิดวังหน้า ตามหาโบราณวัตถุ โดยเยาวชนจะได้ใบงานการเรียนรู้ เพื่อไปทำความรู้จักโบราณวัตถุชิ้นเด่นในหมู่พระวิมาน เช่น ฉลองพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระแสงกระบี่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหามาลา, พระที่นั่งบุษบกเกรินวังหน้า, พระที่นั่งราเชนทรยาน, บานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมทั้งให้ตามหาโบราณวัตถุต่างๆ แบ่งตามรูปทรง ลวดลาย สัตว์หิมพานต์ และชิ้นส่วน จากนั้น ให้ประทับตราลงบนแผ่นพับ รวมทั้งมีมุมกิจกรรมต่อจิ๊กซอว์ จากลวดลายบนบานประตู ประดับมุก จำหลักลายลงรักปิดทองและเขียนสี มุมจัดสำรับอาหารไทย นอกจากนี้ยังมีการจำลองโบราณวัตถุให้ได้สัมผัสได้จริงด้วย ทั้งนี้ จะเปิดให้เข้าชมและร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นี้ 

    " รศ.นราพรให้ข้อเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนโบราณวัตถุ ที่นำมาจัดแสดงตามความเหมาะสมและให้เข้ากับสถานการณ์ชีวิตประจำวัน   สร้างจุดดึงดูดสร้างความร่าสนใจให้คนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ อีกทั้งให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาเที่ยวแบบครอบครัวเพื่อรับความรู้นอกห้องเรียน เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในครอบครัว" นายอิทธิพล กล่าว

 


 


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)