'หอการค้าตาก'เปิดตัวเลขปิดด่าน7วันสูญรายได้กว่า1,400 ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

28 ต.ค.2563 - เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด (ฉก.ร.4), เจ้าหน้าที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ตาก (มทบ.310), เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง-เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำด่านพรมแดน แห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2  ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวร  2   ยังคงเข้มงวดและเพิ่มความเข้มข้นในการจัดการระบบขนถ่ายส่งสินค้าในกรณีผู้ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกรณีการขนถ่ายสินค้า ณ จุดขนถ่ายสินค้าปลอดภัยคลังสินค้าศุลกากร (Safety Zone)   เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 2821/2563  เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2  และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในพื้นที่จังหวัดตาก  หลังจากที่ทางคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก มีคำสั่งจังหวัดตากที่2758/2563 ให้ระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน 33 ช่องทาง ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2563 - วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ลงนามโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจตราอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19  

โดย พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองสาธารณสุขจังหวัดตากฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 2 จ.พิษณุโลก นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด สาธารณสุขอำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตาก 2 อ.แม่สอด  สั่งการให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ได้ไปตรวจสอบระบบการแลกเปลี่ยน และขนส่งสินค้า ระหว่างรถยนต์บรรทุกสินค้าไทยกับรถยนต์บรรทุกสินค้าเมียนมา ที่ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี2) บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

สำหรับบรรยากาศเปิดพรมแดนให้เฉพาะขนถ่ายสินค้ายังคงคึกคักต่อเนื่อง ภายหลังเปิดการขนส่งสินค้ารอการส่งออกมาเป็นวันที่ 3  มีการใช้รางเลื่อนเข้ามาช่วยให้สะดวก  เพื่อไม่มีการสัมผัสตัวกัน และสามารถป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำชับให้คนขับรถเมียนมา พร้อมผู้ติดตามอยู่กันคนละฝั่ง แต่ทางฝั่งไทยต้องใช้แรงงานมาก เพราะไม่ต้องการให้สัมผัสกับชาวเมียนมาที่มาจากฝั่งจังหวัดเมียวดี รวมไปถึงการจัดระเบียบพื้นที่ยังต้องแก้ไขอีก และขณะนี้ต้องใช้ทหารค่อยจัดระเบียบไปก่อน 

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เปิดเผยถึงตัวเลขก่อนหน้านี้ที่มีการปิดพรมแดนนานนับสัปดาห์เพื่อป้องกัน COVID 19  ว่าการขนถ่ายสินค้ามีปัญหาบ้างในเรื่องของแรงงาน ที่ยังปรับตัวไม่ได้ในรูปแบบการขนถ่ายสินค้า  ซึ่งต้องแก้ปัญหาต่อไป แต่โดยภาพรวมร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับในช่วงระยะเวลา 7 วัน ที่ปิดด่านพรมแดน ระงับการขนสงสินค้าทำให้เม็ดเงินหายไปวันละ 200 ล้านบาท ถ้าระยะเวลา 7 วันสูญเสียเม็ดเงินไปประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท
 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก