'ประวิตร'รายงาน'ครม.'ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนดีกว่าปีก่อน


เพิ่มเพื่อน    

28​ ต.ค.2563 -  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี​ ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามและส่งมอบโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลหาดท่าเสา ริมฝั่งแม่น้ำ ที่จังหวัดชัยนาท โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถส่งน้ำไปให้กับประชาชนจำนวน 8 หมู่บ้าน และได้ติดตั้งจุดจ่ายน้ำแร่ฟรีให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตั้งระบบติดตามและควบคุมระยะไกล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้น้ำ ตลอดจนติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ใหม่ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำมาใช้ จึงได้เร่งดำเนินการ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

พล.อ.ประวิตรระบุว่า จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำต้นทุนต้นฤดูแล้งปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำภาพรวมทั้งประเทศ แนวโน้ม ดีกว่าปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางหลายแห่งมีปริมาณน้ำพ้นเกณฑ์วิกฤติ  แต่เมื่อพิจารณารายพื้นที่ กลับพบว่ายังมีข้อกำจัดในการจัดสรรน้ำบางกิจกรรม ซึ่ง สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งในปี 2563 และ 2564 แล้ว  

รองนายกฯ ยังได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ให้เกิดความสมดุลระหว่าง น้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำพร้อมทั้งสร้างการรับรู้  ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันการเพาะปลูกข้าวเกินแผน ในพื้นที่ลุ่ม เจ้าพระยา 22 จังหวัด  พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ ให้อยู่ในวงจำกัด สทนช. ได้เสนอแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำแล้งให้กับประชาชนต่อไป


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์